Print

В СНУ ім. В.Даля розпочато місячник фінансової грамотності

 

В межах підписаного меморандуму між СНУ ім. В.Даля та Центром розвитку «КСВ» (м. Київ) щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність для студентів неекономічних спеціальностей» була проведена ділова гра на тему «Фінансове планування життя».

В ході цього заходу керівник Центру фінансової грамотності СНУ ім. В.Даля, доцент Олена Тищенко та доцент кафедри фінансів і банківської справи інституту економіки і управління Володимир Тищенко ознайомили студентів 1 курсу юридичного факультету з основними етапами складання фінансового плану, зазначили необхідність чіткого встановлення реальних цілей, визначених у часі, та необхідності формування достатньої суми коштів для їхньої реалізації.

Також підкреслили важливість урахування форс-мажорних обставин при підготовці фінансового плану та намітили варіанти виходу з негативних ситуацій.

Для виконання завдань студентів було поділено на чотири групи відповідно до етапів життєвого циклу людини, в яких вони мали самостійно підготувати та презентувати свої фінансові плани для обговорення.

На протязі жовтня в СНУ ім. В.Даля планується провести ще декілька заходів в рамах місячника фінансової грамотності.