Print

Валентин Гончаров внесений у список 2000 видатних інтелектуалів XXI століття

 

Міжнародний бібліографічний центр Великобританії додав до списку 2000 видатних інтелектуалів XXI століття (4 видання, 2007 р.) професора Валентина Гончарова. Професор Валентин Гончаров – заслужений діяч науки й техніки України, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук, підприємництва й менеджменту (Україна), Міжнародної академії науки й практики організації виробництва (м. Москва, Росія ), Міжнародної академії екології й безпеки життєдіяльності (м. Санкт-Петербург, Росія), Міжнародної академії праці й зайнятості (м. Іжевськ, Росія), член-кореспондент Інженерної академії України, Почесний громадянин академії України, Почесний громадянин м. Луганська, міст Хендерсена, Килгори й штату Техас (США), Почесний професор, начальник департаменту міжнародних зв’язків Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 1999 р. В.М.Гончаров працює в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля начальником департаменту міжнародних зв’язків. Використовуючи свій науковий авторитет серед учених ближнього й далекого зарубіжжя, він проводить велику роботу з одержання міжнародних грантів для розвитку наукових досліджень у різних галузях економіки й техніки, організує підготовку й реалізацію проектів науково-технічної співдружності з Польщею, Німеччиною, Індією, Чехією, В’єтнамом і Грецією, здійснює керівництво міжнародним проектами по модернізації машинобудівних підприємств у Росії, Україні, Ірландії й Німеччині по лінії Європейського Союзу. Завдяки зусиллям й організаторським здатностям В.М.Гончарова по налагодженню міжнародних наукових зв’язків різко зріс престиж й авторитет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля в країнах ближнього й далекого зарубіжжя як організації з потужним науковим потенціалом. Більше тридцяти років В.М.Гончаров успішно сполучає наукову й викладацьку діяльність. Багатий досвід викладача, методиста, організатора знайшов відбиття в роботах, що стосуються проблем вищого економічної освіти й підготовки економічних кадрів. Валентин Гончаров приділяє серйозну увагу організації самостійної роботи студентів, перспективам розвитку заочної форми освіти, основним напрямкам нової орієнтації дисципліни економічного циклу для іноземних студентів, підготовці магістрів-менеджерів, активізації особистості в сучасному вузі, проблемам формування нової системи. Наукові праці професора В.М.Гончарова свідчать про значний внесок в розвиток економічної науки й практики, у підготовку вчених й економістів. «Я задоволений тим, що я роблю для себе й для науки в тому числі. І це приносить мені задоволення. Я домігся всього завдяки постійній праці на ниві науки. З ранку до вечора я намагаюся щось зробити, написати. Ні дня без рядка, як говорять журналісти», – так коментує свій успіх Валентин Гончаров. Завдяки зусиллям та організаційним здібностям професора Гончарова з налагодження міжнародних наукових зв’язків зріс престиж та авторитет СНУ в країнах близького та дальнього зарубіжжя як організації зі значним науковим потенціалом, провідного наукового центру Сходу України. Наша справка: В 1999 році професор внесений у список Міжнародного словника видатних діячів (Кембридж, Англія). В 2006 році в тематичний збірник „Економісти України. Лідери вітчизняної економіки” серед інших видатних особистостей представив і В.М.Гончарова. Видання „Економісти України. Лідери вітчизняної економіки” представляє провідні підприємства, організації, компанії, які сприяють економічному розвитку та процвітанню України, активному руху нашої держави у напрямку європейської та світової інтеграції.