Print

Василю Кременю вручені відзнаки почесного доктора Далівського університету

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля відвідав Президент Академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України Василь Кремень. Високий гість відвідав музей історії та досягнень університету, побував на електротехнічному факультеті, оглянув танцювальну залу «Терпсіхора». Під час ознайомлення з навчальною телестудією – однією з найсучасніших в Україні – академік Василь Кремень дав інтерв’ю, в якому, зокрема, відзначив: «Ваш університет вирізняється від абсолютної більшості університетів тим, що у вас гармонійно поєднані конкретно технічні, природознавчі та гуманітарні спеціальності. Це дуже важливо, оскільки відбувається взаємовплив факультету на факультет. Таким чином створюється більш гармонійне середовище для формування фахівця будь-якої спеціальності». Гість відвідав також студентський центр «Україна і світ», побував на філософському факультеті та в інституті духовного розвитку людини. Центральним заходом візиту стало засідання вченої ради університету, на якому ректор професор Олександр Голубенко оголосив рішення вченої ради від 27 березня поточного року про присвоєння Василю Кременю звання почесного доктора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. В рішенні відзначається, що Василь Григорович Кремень є видатним ученим у галузі соціогуманітарних наук, державним діячем. З колективом СНУ ім. В.Даля його єднають плідні й ефективні наукові, освітньо-управлінські та духовні стосунки. «Саме завдяки його ініціативі та наполегливості в країні відбувається активний процес переходу від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності. Система освіти наблизилася до освітніх систем розвинених європейських країн, була втілена в життя інноваційна державна політика в галузях освіти та науки. Істотно збільшилася кількість студентів навчальних закладів. Повністю було ліквідовано заборгованість із заробітної платні викладачам і науковцям». За традицією почесний доктор виступив перед членами вченої ради з лекцією. Він констатував, що СНУ ім. В.Даля відбувся як національний. «Я вважаю надзвичайно вдалим обрання імені Володимира Даля. Добре, що це нове для сучасної України ім’я, яке ще досі гідно не пошановане, носить ваш університет», – сказав Василь Кремень. Відзначивши, що «світ вступає в інноваційний тип прогресу, де динамізм змін надзвичайно зростає», доповідач визначив завдання сучасної освіти: навчати молодих людей адекватно реагувати на ці зміни, вчити їх використовувати надбані знання на практиці, самостійно орієнтуватися в житті. Щодо участі вітчизняної освіти у Болонському процесі, Василь Кремень вважає, що «ми не повинні бути пасивними виконавцями, а активно брати участь у відпрацюванні цінностей, які важливі для європейського освітнього простору». Щодо так званої мовної проблеми, академік Василь Кремень висловився так: «Я глибоко переконаний, що три мови під силу нашим студентам: українська, російська, яку не треба забувати, і англійська. Тоді ми зробимо прорив України у світ».