Print

Вчена рада Далівського університету ухвалила концепцію забезпечення якості освіти

 

Концепція спрямована на створення системи діяльності університету, яка здатна задовольнити встановлені і передбачені потреби окремої особи та суспільства. «Ще ніколи проблема якості вищої освіти в Україні не мала такого важливого ідеологічного, соціального та економічного значення, як нині, – підкреслено у рішенні вченої ради. – Головним завданням забезпечення високої якості освіти в університеті для гідного входження в Європейський простір вищої освіти є затребуваність випускників-далівців на внутрішньому та зовнішньому ринках праці». Це завдання далівці мають реалізовувати завдяки високій якості організації й здійснення навчально-виховного процесу, який забезпечуватиметься підготовкою кадрів вищої кваліфікації, підвищенням кваліфікації викладачів, науковими дослідженнями, методичною роботою та ін. З метою організації збору та аналізу інформації про фактичну якість підготовки фахівців, безперервного відстеження її стану, прогнозування й вироблення відповідних заходів створено групу моніторингу. «В цілому попит на випускників нашого університету дуже високий, – відзначив перший проректор СНУ ім. В.Даля професор Михайло Смирний. – Щорічно 95-97% тих, хто вчився за держбюджетом, отримують направлення на роботу. Проте ми повинні й надалі наполегливо працювати над підвищенням якості освіти». Затверджені вченою радою основні положення «Концепції забезпечення якості освіти» протягом жовтня–листопада обговорюватимуться та уточнюватимуться в усіх структурних підрозділах Далівського університету задля подальшого їх впровадження.