Print

Вчені Далівського університету розробили основи формування Єврорегіону в Луганській області

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася презентація колективної монографії «Региональная логистика: методологические основы формирования еврорегиона (на примере Луганской области)». Вперше в книзі вчені зібрали воєдино науково-практичні розробки, необхідні для створення транспортно-логістичного регіону в Донбасі.

Презентація цієї монографії була цікава не тільки викладачам, аспірантам і студентам, але й керівникам, менеджерам-логістам підприємств, фахівцям органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування Луганської й Ростовської областей. «Завдяки цим наробіткам є всі передумови для створення єврорегіону «Донбас», що тепер повинне вирішуватися на урядовому рівні, – відзначив заступник начальника управління транспорту й зв`язку ЛОГА Микола Логожан. – В управлінні транспортом для розробки таких впроваджень немає фахівців, тут необхідні наука та вчені, які б розробили концепційну програму. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені, чому ми сьогодні стали свідками».

У запропонованій монографії розглядаються проблеми функціонування міжнародних транспортних коридорів, Євразійської транспортно-логістичної системи, оптимізації транзитних залізничних і автомобільних перевезень за рахунок створення відповідної інфраструктури й єврорегіоналізації прикордонних територій на прикладі Луганської області України. Також у книзі аналізуються етапи, види й особливості створення єврорегіону «Донбас», його можливих (проектних) структурних підрозділів, Східноукраїнського транспортно-логістичного центру в Луганську, логопарків «Свердловськ», «Ізварино», «Мілове».

Крім теоретичних і методологічних наробітків, у монографії частково реалізовано на прикладі Міловського району створення транспортно-логістичного єврорегіону. Розглянута форма трансграничного співробітництва – така, як єврорегіон – є найбільш зрозумілою Європі. Авторами вперше в Україні пропонується формування єврорегіону районного рівня, а не обласного, створюються передумови для інтермодальных пунктів пропуску. Пропонується створення чотирьох логопарків, один із яких описаний у книзі, з логоцентром у Луганську.

Питання, що піднімаються в монографії, актуальні й важливі для Луганська, оскільки місто є не тільки одним з найбільш великих промислових регіонів України, але й найбільшим транспортно-комунікаційним вузлом. Луганська область граничить із Ростовською, Воронезькою, Білгородською областями Російської Федерації протягом 780 кілометрів, має 12 міжнародних прикордонних пропускних пунктів з 64 в Україні. Луганщина перебуває на перетинанні основних транспортних коридорів з півночі на південь і із заходу на схід: через регіон проходять 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й так звані «Критські коридори», які забезпечують проходження транзитних вантажів з Північної, Центральної й Південної Європи в країни Азіатського континенту й у зворотному напрямку.

«Виникають питання, які вимагають рішення, і для їхнього рішення необхідні нові кадри, – підкреслив головний фахівець комітету пріоритетного розвитку територій ЛОГА Василь Єненко. – Без цих молодих фахівців, здатних вийти на нові підходи й створювати нові ідеї, вирішити виникаючі проблеми буде дуже складно. Чудово, що сьогодні мова йде про транспортно-логістичний регіон в навчальному закладі, що має можливість і потенціал сполучити в собі науку й навчання необхідних кадрів».

За даними Укравтодору, через відсутність сучасної шляхово-транспортної інфраструктури в Луганську й у районах, що примикають до нього, через необлаштованість міжнародних залізничних і автомобільних прикордонних пунктів пропуску область щорічно «недозаробляє» більше 7 млрд. грн (0,8 млрд. дол.), а це становить 4% ВВП країни. Автори монографії своїми наробітками вирішують серйозну територіальну проблему за допомогою створення необхідного транспортного коридору на півночі області, спробою погодити агломерацію доріг із промисловими підприємствами. Розвиток прикордонних районів буде сприяти формуванню їхньої інфраструктури й збільшить матеріальні потоки в місцевий бюджет.

Наукова праця написана групою вчених Далівського університету – професорами Григорієм Нечаєвим (декан факультету логістики, завідувач кафедрою транспортних технологій, доктор технічних наук), Михайлом Смирним (перший проректор), доцентами факультету логістики Юрієм Нікішкіним, Борисом Гуцало, аспірантом, викладачем кафедри «Цивільне й трудове право» Луганського державного університету ім. Е.О.Дидоренко Мариною Савельєвою й заступником генерального директора ЗАТ «Міловський завод рафінованих масел «Стрєлецька степ».

На презентації автори монографії виступили з доповідями, у яких розповіли про місце Луганської області в системі євроазійських транспортно-логістичних зв`язків, про переваги транспортно-логістичної інфраструктури прикордонних територій Луганської області й умови її оптимізації, про Єврорегіон «Донбас» як діючий організаційно-правовий механізм взаємоспівробітництва прикордонних територій Луганської (Україна) і Ростовської (Р.Ф.) областей, про особливості створення й функціонування прикордонного транспортно-логістичного парку, про законодавчу й нормативно-правову бази розвитку україно-російських прикордонних зв`язків, трансграничного співробітництва й проблемах їхнього вдосконалювання.

Григорій Нечаєв і Борис Гуцало представили присутнім науково-практичні розробки із проблем трансграничного співробітництва: «Транспортно-логістична інфраструктура прикордонних територій Луганської області» й «Умови створення й функціонування єврорегіону». Тепер, у зв`язку з налагодженням міжнародних відносин, потік за транспортними коридорами нашої області буде зростати. Проведені фахівцями розрахунки показали, що Україна може одержати до 30% приросту ВВП за рахунок організації нормальної роботи цих коридорів.

Для присутніх студентів факультету логістики були ініційовані пілотні проекти: «Мілове», «Луганськ – діловий транспортно-логістичний центр України», «Прикордонне співробітництво», «Створення виставочного комплексу в Луганську» і інші. «Ми піднімаємо складну, багатоходову проблему. Для її вирішення необхідні нові кадри. І навчання на нашому факультеті спрямовано на рішення цих питань, наші випускники зможуть їх вирішувати, – сказав декан факультету логістики, завідувач кафедрою транспортних технологій професор Григорій Нечаєв. – Ми зацікавлені в роботі з розвитку нашого регіону, у якій сполучаються професіоналізм, науковість і правове поле».

Вже чотири роки на факультеті логістики СНУ ім. В.Даля працює громадська організація «Луганський інститут стратегії безпеки й розвитку прикордонних територій». Вона плідно співробітничає з органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування України й Росії. Університетські вчені запроектували створення транспортних коридорів у регіоні й виступили із пропозицією їх включити в Генеральний план розвитку Луганської області поряд з об`єктами інтермодального логістичного парку.

Підготувала: Наталія Вергуненко