Print

Вчені СНУ ім. В. Даля здобули наукові звання доктора та кандидата економічних наук

 

У Києві відбулися виїзні засідання спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля щодо захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Заходи відбулися на базі державного економіко-технологічного університету транспорту.

На засіданні  спеціалізованої вченої ради (голова – завідувач кафедрою міжнародної економіки СНУ ім. В. Даля  доктор економічних наук, професор Ірина Бузько) відбулося шість захистів, серед яких чотири – на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук,  а два – на здобуття ступеня доктора. Вченим секретарем виступила професор кафедри міжнародної економіки Далівського університету, доктор економічних наук Олена Вартанова.

Серед дисертантів були представники СНУ ім. В. Даля (Ірина Труніна, Наталія Калюжна, Юлія Шабанова та Катерина Лейко),  алчевського ДДТУ ( Юлія Шабанова) та харківського ХНУБА (Юлія Мацейко). Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захищали далівчанки Ірина Труніна та Наталія Калюжна. Вчені представили роботи за темами «Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності» (науковий консультант – Ірина Бузько) та  «Формування та розвиток потенціалу системи управління підприємством» (науковий консультант – завідувач кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності СНУ ім. В. Даля Алла Воронкова) відповідно.

Вчені з Далівського університету Юлія Шабанова та Катерина Лейко представили дисертації на здобуння вченого ступеню кандидата економічних наук. У своїх роботах вони розкривали теми формування стратегії розвитку підприємств металургійної галузі в умовах транскордонного співробітництва та інструментарію розроблення стратегії розвитку підприємства. Науковими керівниками далівчанок виступили Олена Вартанова і  професор кафедри менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В. Даля  доктор економічних наук Юрій Погорелов.

Представниця ДДТУ Марія Мархайчук представила дисертацію на тему “Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням балансу інтересів”. Її науковим керівником виступила економічних наук, професор, завідувач кафедрою економіки та управління ДДТУ Наталія Коваленко. Юлія Мацейко зі ХНУБА презентувала презентацію за темою «Оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства з урахуванням ентропії в його діяльності» (науковий керівник  –  кандидат економічних наук,  доцент кафедри фінансів та кредиту ХНУБА Олена Шептуха). Обидві вчені представляли дисертації на здобуття звання кандидата економічних наук.