Print

Вчені та практики обговорили нові шляхи модернізації залізничного транспорту України

 

Фахівці в області залізничного транспорту зібралися у Криму на традиційну, XVIII Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми розвитку рейкового транспорту», організовану факультетом замізничного транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У роботі конференції взяли участь вчені Далівського університету та більше 100 представників організацій з семи країн: України, Росії, Білорусії, Польщі, Естонії, Болгарії та США. Очолював конференцію завідувач кафедри залізничного транспорту, професор, ректор СНУ ім. В. Даля Олександр Голубенко. Метою конференції стало обговорення технічних і економічних проблем створення нових конкурентоспроможних зразків техніки; обмін досвідом між фахівцями про конкретні досягнення в розробці, виробництві і експлуатації локомотивів, електро- та дизель-поїздів і їх вузлів, моторвагонного рухомого складу. Конференція зміцнює та поглиблює науково-виробничі зв’язки, сприяє виробленню напрямів спільних робіт в області створення рейкового транспорту (зокрема високошвидкісного рухомого складу) між відповідними організаціями та виробництвами, залучення інвестицій в підприємства галузі країн-учасниць конференції. Розробки, представлені на конференції, з успіхом упроваджуються у виробництво. Так, наприклад, за період, що пройшов з часу проведення попередньої конференції, у СНУ ім. В. Даля розпочаті експериментальні дослідження по поліпшенню еколого-економічних характеристик дизельних двигунів вдосконаленням палива за рахунок введення в нього озону, розроблена мікропроцесорна система попередження буксування та юза для локомотивів; запропоновані нові підходи до діагностики рухомого складу, що в сукупності з плазмово-порошковим наплавленням вузлів і деталей підвищує ефективність роботи ремонтно-відновних служб на залізниці. Детально обговорили проблеми, які гальмують розвиток галузі. Так, наприклад, зупинилися на необхідності прискорення процесу поповнення парка новою конкурентоспроможною залізничною технікою, проблемах екологічної безпеки, пов`язаних з впровадженням альтернативного палива і сучасними методами паливопідготовки (по ступеню автоматизації і діагностування пересувний склад СНД як і раніше поступається закордонному). Розглянули питання щодо надмірного зносу елементів у системі “колесо-рейка”, який істотно знижує діапазон робочих швидкостей руху вантажних і пасажирських вагонів, що впливає на конкурентоспроможність перевезень. Прийняті рекомендації конференції стануть основою корінної модернізації рейкового транспорту України, що визначає його майбутнє, яке безпосередньо пов`язане з розвитком країни і добробутом суспільства.