Print

Вчені з різних країн обговорили у СНУ ім. В.Даля питання розвитку транспорту та логістики

 

Днями в місті Ялта (Крим, Україна) відбулися дві міжнародні науково-практичні конференції: II Міжнародна науково-практична конференція «Технології, матеріали, транспорт і логістика: перспективи розвитку» та Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології, матеріали, транспорт і логістика: перспективи розвитку». Організатор – кафедра комп’ютерних технологій на промисловому і міському транспорті – завідувач кафедри д.т.н., проф. Губачева Л.О., – Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У обговоренні питань взяли участь представники більш 40 провідних навчальних закладів, наукових і промислових організацій з 12 країн: Білорусія, Болгарія, Грузія, Іспанія, Китай, Кувейт, Латвія, Польща, Росія, Татарстан, Узбекистан, Україна.

Конференція присвячена комплексно-інтегрованим тематикам науки і виробництва, а саме: фундаментальним проблемам матеріалознавства, наноматеріалам і технологіям, технологіям і матеріалам в транспортному машинобудуванні, промисловому і міському транспорту, логістичним системам транспорту промислової й міської інфраструктури, комп’ютерним науки й технологіям, новим методам одержання й обробки матеріалів; трибології і надійності, екології та економіки транспорту.

Головна мета конференції – розвиток наукових і науково-технічних міжнародних контактів, спрямованих на створення перспективних матеріалів і технологій для розвитку транспорту й логістики та впровадження наукових розробок на ринку.

Найбільшу зацікавленість мали доклади провідних вчених-учасників конференції: професора Л.О. Губачевої «Знос рухомих з’єднань рейкових екіпажів» (Україна, Луганськ), професора А. Сладковського «Утілізація CO2 в польскій енергетичній промисловості» (Польща, Катовіце), академіка ТАУ Н.Найша «Підвищення екологічної і економічної ефективності залізничного транспорту» (Україна, Луганськ), професора В.Пенчевої «Аналіз розвитку вантажних перевезень в Болгарії » (Болгарія, Русе), професора О.Перевалової «Вплив обробки іонними пучками цирконію на структуру та механічні властивості сталі» (Росія, Томськ), професора М. Маринова «Оцінка безпеки дорожнього руху в Болгарії» (Болгарія, Русе), професора Р. Невшупи «Нові методи аналізу водороду, що міститься конструкційних сталях при корозії» (Іспанія, Мадрид).

Також цікавими для присутніх були доповіді професора Г. Баглюка «Дослідження особливостей структуроутворення при спечені порошкових матеріалів з використанням концентрованого сонячного випромінювання» (Україна, Київ), професора Амиер Аль-Али «Вивчення причин корозії в зварних швах трубопроводів з вуглецевих сталей», професора А. Стоянова «Дослідження енергетичної ефективності легкових автомобілів при роботі на бензині і зрідженому газі» (Болгарія, Русе), професора Г. Туманішвілі «Шлях тертя і інтенсивність зношування коліс і рейок» (Грузія. Тбілісі), професора Е.Шабарова «Колісно-зубчаста залізниця в танспортно-логістичної системі курортів північного Кавказу» (Росія, Санкт-Петербург).

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології, матеріали, транспорт і логістика: перспективи розвитку» взяли участь представники більше 20 провідних учбових, наукових і промислових організацій з Болгарії, Росії, Татарстану, Польщі, Узбекистану і України.

З метою активного залучення молоді до науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт у ході роботи конференції було проведено конкурс робіт молодих дослідників. Серед них кращими визнані доповіді докторантів Русенского університету (Болгарія) Михайла Мілчева й Віарки Ронковой, аспіранта Камської державної інженерно-економічної академії (м. Набережні Чолни, Татарстан, Росія) Едуарда Бєляєва, аспірантки Приазовського державного технічного університету (Україна, Маріуполь) Катерини Сизової, магістра Донецького національного технічного університету Наталі Гутаревич (Донецьк, Україна), аспіранта та магістра Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (Україна, Луганськ) Дар’ї Шевченко і Романа Мирошниченко, які відзначені нагородами.