Print

Вчені зі всього світу обговорили у Далівському університеті новітні комп`ютерні досягнення

 

На факультеті комп’ютерних наук і технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”. На конференції обговорювалися новітні досягнення в галузі комп’ютерних наук і технологій, учасники обмінювалися теоретичними і практичними результатами досліджень у галузі використання інформаційних технологій в освіті та промисловості.

Викладачі, вчені, практичні діячі, аспіранти, докторанти та студенти виступали з доповідями на чотирьох мовах – українською, польською, російською, англійською. У роботі конференції взяли участь 245 вчених з провідних університетів України та зарубіжжя. Наукові роботи розглядалися на п’яти секціях: “Комп’ютерні науки”, “Системна інженерія”, “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, “Сучасні веб-технології, дизайн і мультимедіа”, “Комп’ютерні технології на промисловому та міському транспорті”.

Під час засідань секцій учасники з інших країн підключилися до роботи конференції в режимі вебінару. На базі програмного і апаратного забезпечення кафедри системної інженерії з робочих місць, оснащених мультимедійним обладнанням, учасники з інших міст мали можливість спостерігати за роботою секцій, обговорювати виступи, задавати питання, виступати з доповідями.

Завдяки міжнародному визнанню наукової школи професора Лариси Губачевої, у роботі секції “Комп’ютерні технології на промисловому та міському транспорті” взяли участь вчені з найбільшої кількості країн: України, Польщі, Білорусі, Кувейту і Росії. Секція “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” користувалася найбільшою популярністю, в її роботі представлено понад 60 доповідей. Активну участь у роботі секції “Комп’ютерні науки” взяли магістранти кафедри комп’ютерних наук з Іраку.

З боку Університету інформаційних технологій і менеджменту (м. Жешов, Польща) у роботі конференції взяв участь студент цього університету Євген Маштаков. Він виступив під час засідання секції “Сучасні веб-технології, дизайн і мультимедіа” з доповіддю польською мовою, а також висловив подяку організаторам конференції, відзначив її високий рівень. Після конференції відбулася зустріч польського гостя з організаторами конференції та завідувачами кафедрами факультету, під час якої обговорювалися питання співпраці в рамках існуючого спільної угоди між Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та Університетом інформаційних технологій і менеджменту (м. Жешов, Польща), підписаного у жовтні 2010 року.

У наступному році за рахунок використання новітніх технологій у галузі Інтернет та мультимедіа кількість учасників з інших країн планується значно збільшити. За результатами роботи конференції опубліковано збірник матеріалів, у якому представлено близько 200 тез доповідей з актуальних проблем комп’ютерної та транспортної галузей.

 

Підготувала: Наталія Вергуненко