Print

Відкриті заняття на кафедрі будівництва, урбаністики та просторового планування

 

За графіком навчального процесу на кафедрі будівництва, урбаністики та просторового планування навчально-наукового інституту транспорту і логістики СНУ ім. В. Даля відбулися відкриті заняття з дисциплін: «Управління будівельними проектами» для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (ст. викладач М. Шпарбер), «Інженерна геодезія та вишукування» для студентів І курсу бакалаврату спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (викладач доц. М. Філатьєв) та «Лазерні технології» для студентів І курсу магістратури спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» (викладач доц. Г. Хорошун).

Визначення дії лазерного випромінювання

Заняття проведені на високому професійному рівні, матеріал викладено логічно та послідовно у відповідності до робочих програмам за курсами.

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування забезпечує високу якість освіти як за рахунок майстерності викладачів, так і завдяки використанню сучасних геодезичних і лазерних приладів, а також стандартних вимірювальних пристроїв.

З метою формування повноцінних лабораторно-практичних циклів за різними навчальними курсами кафедра БУПП співпрацює з факультетом інженерії, в навчальних лабораторіях якого проводяться лабораторні роботи з дисципліни «Основи технології водопідготовки» для студентів 2-го курсу спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Завдяки високому рівню оснащення лабораторій та кваліфікації викладачів обох факультетів студенти-будівельники значно підвищують рівень своїх знань та умінь.