Print

Військовослужбовці мають можливість отримати вищу освіту у СНУ ім. В.Даля

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) запрошує на навчання осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

Для цього потрібно прийти до приймальної комісії за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 43 (учбовий корпус) з 11 липня по 3 серпня. З собою необхідно мати:

– паспорт громадянина України;

– військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій;

– чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

– документ про освіту на підставі якого здійснюється вступ (атестат про повну загальну середню освіту, диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста) та додаток до нього.

Після успішного складання тестування відповідно до обраної спеціальності та освітнього ступеня вступник цієї категорії зараховується до університету.

Контактні телефони: +38(06452)2-89-90 +38(095)008-60-89 +38(095)618-98-89 +38(098)289-84-99 +38(093)834-25-43

e-mail: call.snu.edu@gmail.com

сайт: Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля

Перелік спеціальностей:
014 Середня освіта (Українська мова та література)
015 Професійна освіта (Економіка; Комп’ютерні технології; Машинобудування; Технологія виробів легкої промисловості)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія (Англійська мова)
051 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів; Економіка підприємства; Економічна кібернетика; Прикладна статистика)
052 Політологія
053 Психологія (Практична психологія; Психологія)
054 Соціологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика; Комп’ютерні науки)
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
182 Технології легкої промисловості
192 Будівництво та цивільна інженерія
227 Фізична реабілітація
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
273 Залізничний транспорт 
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології