Print

Вітаємо далівців з отриманням міжнародних сертифікатів з володіння англійською мовою

 

В межах реалізації партнерської угоди між СНУ ім. В. Даля та Британської Радою в Україні на базі університету створено умови для проведення міжнародного іспиту з англійської мови APTIS. Продукт призначений для використання освітніми закладами, комерційними, державними, громадськими організаціями та мовними школами по всьому світу для визначення рівня англійської мови у співробітників та студентів згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти.

Перевагами міжнародного тесту APTIS є забезпечення точних та надійних результатів, що сприяє прийняттю більш виважених рішень щодо відбору, навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Тест APTIS – гнучкий і зручний інструмент, що дозволяє швидко отримати до нього доступ та здійснити оперативну перевірку тих навичок, які відповідають індивідуальним вимогам. Крім того, іспит входить до рекомендованого Міністерством освіти і науки України переліку міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної.

На базі СНУ ім. В. Даля створено умови для проведення міжнародного іспиту з англійської мови APTIS

На базі СНУ ім. В. Даля створено умови для проведення міжнародного іспиту з англійської мови APTIS

Структура тесту передбачає перевірку граматики, словникового запасу, а також мовних навичок (усне мовлення, письмо, читання, слухання). Кожен варіант тесту має обов’язкові завдання з граматики та лексики, після чого кандидат сам може обирати ті види мовної діяльності, які він бажає перевірити. Тест починається з простих завдань, які згодом по мірі виконання стають більш складними. Рівень знання кожного розділу тесту оцінюється за шкалою A1-C.

Наразі доступні такі формати тесту APTIS:

  • APTIS GENERAL – базова версія, спрямована на перевірку загального рівня володіння англійською мовою за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (А1-C);
  • APTIS ADVANCED – визначає рівень володіння англійською на найвищих рівнях шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (B1-C2);
  • APTIS для викладачів – спеціально створена версія для освітніх організацій з урахуванням специфіки галузі;
  • APTIS для підлітків – для кандидатів віком від 13 до 15 років. Він розроблений із урахуванням усіх потреб в опанування англійської мови юними учнями;
  • APTIS AMERICAN – версія тесту з врахуванням особливостей американської англійської.

Наданою можливістю вже скористалися викладачі англійської мови СНУ ім. В. Даля, які пройшли тестування APTIS на базі університету в м. Сєвєродонецьк та отримали міжнародні сертифікати.