Print

Візит координаторки проєкту, присвяченого відродженню переміщених університетів (REDU) у СНУ ім. В. Даля

 

Нещодавно СНУ ім. В. Даля відвідала команда координаторки проєкту «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад», що фінансується Європейським Союзом, у особі радниці при дирекції Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, професорки Світлани Калашнікової та радниці при дирекції Наталі Шофолової.

Під час візиту було проведено ряд зустрічі з ректором університету (з метою обговорення загального стану реалізації проєкту та критичних питань, що потребують вирішення), командою проєкту (для обговорення результатів реалізації проєкту, уточнення організаційних питань), студентським активом (з метою презентації та обговорення концепції коворкінг-зон, їхнього змістовного наповнення), викладачами англійської мови та  викладачами – учасниками тренінгу з удосконалення викладання (ТЕ) (задля розробки моделі розвитку англомовної компетенції персоналу університету та визначення учасників подальшого тренінгу у м. Київ, надсиланням до Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України їхніх силабусів).

Для гостей університету проректором з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку Русланом Галгашем та начальником відділу міжнародних проєктів і програм Оленою Середіною була проведена екскурсія університетом, зокрема були відвідані зони коворкінгу, які ремонтуються. 

Також Світлана Калашнікова проводила тренінги з представниками професорсько-викладацького та управлінського складу за такими темами як «Викладання у вищій освіті: тенденції розвитку – ЄПВО та України», «Розроблення освітніх програм: рамки, алгоритми, учасники, результати», «Університетська автономія та врядування: тенденції розвитку – ЄПВО та України», «Розподілене лідерство як механізм забезпечення ефективного врядування в університеті».

За результатами візиту від координаторки проєкту Світлани Калашнікової отримані рекомендації щодо подальшої реалізації проєкту в університеті.


✅ Долучайтесь до далівської спільноти на офіційних каналах комунікації університету snu.edu.ua:

Твій шлях до успіху починається тут!