Print

Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2018»

 

Шановні майбутні науковці!

Запрошуємо Вас до участі у IХ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Майбутній науковець – 2018”, яка відбудеться 14 грудня 2018 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Мета конференції – надання представникам молодої наукової еліти можливості апробації своїх наукових робіт, розширення освітнього та наукового рівня, а також розвиток і реалізація творчого потенціалу.

Планується робота за напрямами:

1. Природничі науки

2. Технічні науки

3. Економічні та соціальні науки

4. Гуманітарні та когнітивні науки

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Плата за публікацію тез доповіді в збірнику не стягується (в т.ч. у випадку «заочної» участі). Участь одного автора більше ніж у двох доповідях не допускається. Матеріали конференції (програма, ел. варіант збірника тез та ін.) будуть розміщені на сайтах:  

Інституційного репозитарію СНУ ім. В. Даля

Кафедри хімії та охорони праці

  • Наказ № 324_78 від 16.10.2018 р. Про проведення ВНПК Майбутній науковець 2018 р.
  • Інформаційне повідомлення