Print

Всеукраїнська науково-практична конференція «Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції»

 

Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

Національної академії правових наук України
ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ У

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ВЗАЄМОДІЯ НОРМ

МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОЦЕСІВ

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ»
8 грудня 2021 року
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Участь у конференції можуть взяти: викладачі та співробітники закладів вищої освіти і наукових організацій, магістранти, аспіранти і докторанти, представники громадських організацій, органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ.

Мета конференції: проведення комплексного наукового розгляду та обговорення актуальних проблем щодо сучасного стану реформування функціонування правової системи України, захисту
прав людини з урахуванням міжнародних стандартів здійснення правосуддя, формування нової системи державного управління.

Завдання:

– здійснення комплексного загальнотеоретичного та практичного дослідження проблем
співвідношення норм міжнародного та національного права, пошук рішень для вирішення проблем
сучасної правової науки;
– аналіз проблематики інтегрованості України у загальносвітові економічні, політичні та
правові процеси;
– аналіз теоретико-методологічних аспектів впливу глобалізації на систему державного
управління;
– аналіз та розробка нових механізмів створення системи державного управління;
– формування науково-методичного підґрунтя для законодавчого забезпечення та
захисту національних інтересів України, висвітлення проблематики захисту прав людини та доступу
до правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України;
– формування наукових партнерських відносин між представниками науково-освітньої
спільноти, органами влади і місцевого самоврядування та громадянського суспільства;
– покращення рівня наукової підготовки здобувачів вищої освіти та їх залучення до
наукових досліджень.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.