Державне замовлення   Print

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2021

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2020

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2019

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2018

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2017

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 2016

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (погоджені з МОН України пропозиції щодо максимальних обсягів)

Доведені МОН фіксовані обсяги державного замовлення на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” в 2016 році

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та фіксовані обсяги на основі повної загальної середньої освіти

Доведені МОН фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти (магістр, спеціаліст; денна та заочна форми навчання)

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку фахівців освітнього ступеня магістра

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ в 2016 році на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру