Вступ на програми бакалаврату (друга вища)   Print

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Прийом магістрів в 2021 році (вступ на базі магістра, спеціаліста)

Спеціальність

Аудиторія

Код

Назва

ауд.

ПІБ відповідальної особи

Телефон

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

051

Економіка

509а (ГК)

Мартинов Андрій Анатолійович (з 13.07.2021 по 15.08.2021 Христенко Лариса Миколаївна (16.08.2021 по 20.09.2021)

+38 (050) 53 13 311

+38 (050) 6213 793

071

Облік і оподаткування

513 (ГК)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

510 (ГК)

073

Менеджмент

511 (ГК)

075

Маркетинг

511 (ГК)

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

509а (ГК)

281

Публічне управління та адміністрування

511 (ГК)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

242

Туризм

215 (НК)

Пшенічна Наталія Миколаївна

+38 (050) 69 47 441

292

Міжнародні економічні відносини

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І БУДІВНИЦТВА

192

Будівництво та цивільна інженерія

412 (ГК)

Фурсова Ольга Анатоліївна

+38 (095) 50 28 459

273

Залізничний транспорт

418 (ГК)

Павленко Світлана Анатоліївна

+38 (050) 59 58 061

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

403а (ГК)

Мирошнікова Марія Володимирівна

+38 (095) 61 80 499

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275

Транспортні технології (транспортні системи) *

418 (ГК)

Павленко Світлана Анатоліївна

+38 (050) 59 58 061

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

011

Освітні, педагогічні науки

330а (ГК)

Гришаєва В.С. (14.07.2021-26.07.2021), Сєргєєва С.І. (27.07.2021-22.08.2021), Гришаєва В.С. (23.08.2021-20.09.2021)

Гришаєва В.С. \ +38 (066) 80 02 172 \ Сєргєєва С.І. +38 (095) 57 53 405

015

Професійна освіта (цифрові технології)

053

Психологія

328 (ГК)

053

Психологія / Практична психологія

325 (ГК)

073

Менеджмент / Управління соціальним закладом

231

Соціальна робота

232

Соціальне забезпечення

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

101

Екологія

319 (ЛК)

Офлідіс Юлія Володимирівна

 +38 (066) 82 34 175

131

Прикладна механіка

204 (ЛК)

Черніков Микола Григорийович

 +38 (066)46 08 424

133

Галузеве машинобудування

204 (ЛК)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

216 (ЛК)

Підгорна Тетяна Сергіївна

+38 (095) 04 62 192

161

Хімічні технології та інженерія

319 (ЛК)

Офлідіс Юлія Володимирівна

 +38 (066) 82 34 175

182

Технології легкої промисловості

101а (НК)

Мазнєв Євген Олександрович

+38(050) 166-74-49

184

Гірництво

408 (ЛК)

Тарасов Вадим Юрійович

+38 (050) 90 45 549

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

122

Комп’ютерні науки

212а (НК)

Вардюкевич Анастасія Андріївна

+38 (095) 614 71 29

123

Комп’ютерна інженерія

126

Інформаційні системи та технології

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

153

Мікро- та наносистемна техніка

171

Електроніка

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

014

Середня освіта (історія)

320 (ГК)

Соболь Світлана Євгенівна

+380(50) 628 80 98

032

Історія та археологія

Примітка: ГК – головний корпус (просп. Центральний, 59а); НК – навчальний корпус (вул. Донецька, 41); ЛК – лабораторний корпус (вул. Донецька, 41)

Створення електронного кабінету вступника

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 2021

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Іноземна мова (магістр) 2021 011 – «Освітні, педагогічні науки» (магістр) 2021 014.01 – «Середня освіта (українська мова і література)» (магістр) 2021 014.03 – Середня освіта (історія) (магістр) 2021 015.39 – «Професійна освіта. Цифрові технології» (магістр) 2021 032 – Історія та археологія (магістр) 2021 041 – «Богослов’я» (магістр) 2021 051 – «Економіка» (магістр) 2021 053 – «Практична психологія» (магістр) 2021 053 – «Психологія» (магістр) 2021 071 – Облік і оподаткування (магістр) 2021 072 – «Фінанси і кредит» (магістр) 2021 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістр) 2021 073 – «Управління соціальним закладом» (магістр) 2021 073 – «Менеджмент» (магістр) 2021 075 – «Маркетинг» (магістр) 2021 101 – «Екологія» (магістр) 2021 122 – «Комп’ютерні науки» (магістр) 2021 123 – Комп’ютерна інженерія (магістр) 2021 126 – Інформаційні системи та технології (магістр) 2021 131 – «Прикладна механіка» (магістр) 2021 133 – «Галузеве машинобудування» (магістр) 2021 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (магістр) 2021 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр) 2021 153 – Мікро- та наносистемна техніка (магістр) 2021 161 – «Хімічні технології та інженерія» (магістр) 2021 171 – «Електроніка» (магістр) 2021 182 – «Технології легкої промисловості» (магістр) 2021 184 – «Гірництво» (магістр) 2021 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (магістр) 2021 231 – Соціальна робота (магістр) 2021 242 – Туризм (магістр) 2021 273 «Локомотиви та локомотивне господарство» (магістр) 273 – Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті (магістр) 2021 274 – «Автомобільний транспорт» (магістр) 2021 275.02 – Транспортні технології (на залізничному транспорті) (магістр) 2021 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (магістр) 2021 281 – «Публічне управління та адміністрування» (магістр) 2021 292 – Міжнародні економічні відносини (магістр) 2021

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНА СЕСІЯ ЄВІ – РЕЄСТРАЦІЯ