Вступ на програми бакалаврату (друга вища)   Print

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Реєстрація на ЄВІ/ЄВФФ

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 2021

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

011 – «Освітні, педагогічні науки» (магістр) 2021

041 – «Богослов’я» (магістр) 2021

051 – «Економіка» (магістр) 2021

053 – «Практична психологія» (магістр) 2021

053 – «Психологія» (магістр) 2021

071 – Облік і оподаткування (магістр) 2021

072 – «Фінанси і кредит» (магістр) 2021

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістр) 2021

073 – «Управління соціальним закладом» (магістр) 2021

073 – «Менеджмент» (магістр) 2021

075 – «Маркетинг» (магістр) 2021

101 – «Екологія» (магістр) 2021

122 – «Комп’ютерні науки» (магістр) 2021

123 – Комп’ютерна інженерія (магістр) 2021

126 – Інформаційні системи та технології (магістр) 2021

131 – «Прикладна механіка» (магістр) 2021

133 – «Галузеве машинобудування» (магістр) 2021

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (магістр) 2021

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр) 2021

153 – Мікро- та наносистемна техніка (магістр) 2021

161 – «Хімічні технології та інженерія» (магістр) 2021

182 – «Технології легкої промисловості» (магістр) 2021

184 – «Гірництво» (магістр) 2021

192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (магістр) 2021

273 «Локомотиви та локомотивне господарство» (магістр)

273 «Залізничний транспорт» за освітньою програмою «Інтероперабельність і безпека руху на залізничному транспорті» (магістр)

274 – «Автомобільний транспорт» (магістр) 2021

281 – «Публічне управління та адміністрування» (магістр) 2021

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ