Підбір спеціальностей за сертифікатами ЗНО   Print

Середній бал атестата
У → Українська мова та література
*Формула розрахунку конкурсного бала
КБ = ( У*0.25 + С2*0.45 + С3*0.2+А*0.1 )*РК*ГК*ПЧК*СК,
  • У – сертифікат з української мови та літератури,
  • С2 – другий обов\’язковий сертифікат,
  • С3 – третій сертифікат (конкурсний предмет за вибором),
  • А – середній бал атестата
  • ГК = 1,02 → Галузевий коефіцієнт, для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках,
  • CК = 1,02 → Сільський коефіцієнт, для осіб, зареєстрованих у селах не мeнше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та 1,00 в інших випадках,
  • ПЧК = 1,05 → Першочерговий коефіцієнт, для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України “Про вищу освіту”, та 1,00 в інших випадках.
Якщо після множення на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.