НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (Архів за 2015 рік)   Print


ЛІЦЕНЗІЯ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до СНУ ім. В. Даля в 2015 році.

ЗМІНИ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до СНУ ім. В. Даля в 2015 році.

Додаток 1:  Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 3:  Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ОКР бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Додаток 4:  Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю.

Додаток 5:  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 6:  Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, за якими додаються конкурсні бали за сьогорічні підготовчі курси у СНУ ім. В. Даля.

Додаток 7:  Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів СНУ ім. В. Даля.

Додаток 8:  Таблиця відповідності середнього балу, обрахованого за 12-бальною системою, значенням 200-бальної системи.

Додаток 9:  Положення про Апеляційну комісію СНУ ім. В. Даля.

Додаток 10:  Регламент проведення творчого конкурсу СНУ ім. В. Даля при вступі на напрям підготовки «здоров’я людини».

Додаток 11:  Порядок прийому іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання до СНУ ім. В. Даля у 2015 році.

Додаток 12:  Порядок формування показників для конкурсного відбору на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста у СНУ ім. В. Даля у 2015 році.

Додаток 13:  Порядок прийому на перепідготовку з наданням другої вищої освіти за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста у СНУ ім. В. Даля у 2015 році.

Додаток 14:  Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра зі скороченим терміном підготовки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у 2015 році.

Додаток 15:  ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму СНУ ім. В. Даля в 2015 році.

Додаток 1:  Напрямки підготовки (спеціальності), ліцензовані обсяги та терміни навчання.

Додаток 2:  Спеціальності для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на базі спорідненої спеціальності кваліфікованого робітника.

Додаток 5:  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів.

Додаток 6:  Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, за якими додаються конкурсні бали за сьогорічні підготовчі курси.

Додаток 7:  Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення сьогорічних підготовчих курсів.