Вступ на програми бакалаврату (скорочений термін навчання)   Print

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або здобувають освітній ступень бакалавра.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Створення електронного кабінету вступника

014.01 – Середня освіта (українська мова і література) (бакалавр) 2021

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалавр) 2021

032 – Історія та археологія (бакалавр) 2021

035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (бакалавр) 2021

051 – Економіка (бакалавр) 2021

052 – Політологія (бакалавр) 2021

053 – Психологія (бакалавр) 2021

053 – Практична психологія (бакалавр) 2021

061 – Журналістика (бакалавр) 2021

071 – Облік і оподаткування (бакалавр) 2021

072 – Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) 2021

073 – Менеджмент (бакалавр) 2021

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 2021

081 – Право (бакалавр) 2021

101 – Екологія (бакалавр) 2021

121 – Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 2021

122 – Комп’ютерні науки (бакалавр) 2021

123 – Комп’ютерна інженерія (бакалавр) 2021

126 – Інформаційні системи та технології (бакалавр) 2021

131 – Прикладна механіка (бакалавр) 2021

133 – Галузеве машинобудування (бакалавр) 2021

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр) 2021

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 2021

161 – Хімічні технології та інженерія (бакалавр) 2021

171 – Електроніка (бакалавр) 2021

172 – Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 2021

182 – Технології легкої промисловості (бакалавр) 2021

184 – Гірництво (бакалавр) 2021

191 – Архітектура та містобудування (бакалавр) 2021

192 – Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 2021

227 – Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) 2021

231 – Соціальна робота (бакалавр) 2021

241 – Готельно-ресторанна справа (бакалавр) 2021

242 – Туризм (бакалавр) 2021

273 – Локомотиви та локомотивне господарство (бакалавр) 2021

274 – Автомобільний транспорт (бакалавр) 2021

292 – Міжнародні економічні відносини (бакалавр) 2021