Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ) (2014-2015)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються (на 3-й курс) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Бакалаврські програми [ ЗАВАНТАЖИТИ ]

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Професійна освіта (комп’ютерні технології; економіка)

Здоров’я людини

Документознавство та інформаційна діяльність

Філологія (переклад)

Філологія (укр. мова та література)

Соціологія

Психологія

Практична психологія

Журналістика

Видавнича справа та редагування

Правознавство

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Управління персоналом та економіка праці

Прикладна статистика

Маркетинг

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Менеджмент

Соціальна допомога

Соціальна робота

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Гідрометеорологія

Екологія, охорона навколишнього середовища

Прикладна математика

Інформатика

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

Системна інженерія

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ливарне виробництво

Інженерне матеріалознавство

Інженерна механіка

Машинобудування

Зварювання

Електротехніка та електротехнології

Електромеханіка

Мікро- та наноелектроніка

Електронні пристрої та системи

Радіоелектронні апарати

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Приладобудування

Хімічна технологія

Технологія виробів легкої промисловості

Будівництво

Транспортні технології (за видами транспорту)

Рухомий склад залізниць

Автомобільний транспорт

 

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

 

Заочна форма навчання

 

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання за освітнім рівнем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій або в електронній формі.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього (за особистим вибором оригінали або копії);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ