Print

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ (2014-2015)

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою доведений університету Міністерством освіти і науки України

 

Розподіл обсягів державного замовлення між структруними підрозділами університету