Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ 2017

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання за освітнім ступенем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в електронному (для денної форми навчання) та паперовому (для заочної форми навчання) вигляді.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію атестата про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2016 році;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ