Print

Видатний вчений-фізик Петро Голубничий святкує свій ювілей

 

Днями свій ювілей відсвяткував завідувач кафедри фізики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної Академії наук, Міжнародної Академії Інформатизації, член Американського та Європейського фізичних товариств, Почесний професор СНУ ім.В.Даля Петро Голубничий.

Наукові здобутки Петра Івановича в області фізики відомі далеко за межами України. Тематика його досліджень стосується фізики високих густин енергії, космо- та астрофізики, фізики ядра та елементарних частинок, фізики плазми та нелінійної акустики, фізики космосу. Під його керівництвом група вчених-фізиків СНУ ім. В.Даля взяли участь у роботі VII Міжнародної конференції з космічних досліджень, за результатами якої вони оприлюднили космічний проект з моніторингу Всесвіту у діапазоні надвисоких енергій. Ювіляр охоче розповідає про справу свого життя – науку: «Людство досить повно вивчило Всесвіт у різних діапазонах випромінювань: радіо, інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове, рентгенівське, гамма. Але досі ніхто не бачив Всесвіт у діапазоні надвисоких енергій. Дослідження надвисоких енергій для сучасної астрофізики і фізики елементарних часток є одним з найважливіших завдань і дозволить відповісти на багато фундаментальних проблем, що стосуються походження і еволюції нашого Всесвіту.

Голубничий Петро Іванович народився 1940 року. У 1962 році закінчив фізичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом „ядерна фізика і космофізика”. Дипломне проектування проходив У Фізичному Інституті АН СРСР по розробці нових методів детектування ядерних частинок. Трудову діяльність розпочав у 1962 році на посаді стажера-дослідника в Інституті ядерної фізики ім. Г.І. Будкеру АН СРСР. Учасник першої серії робіт по розробці і дослідженню по зустрічним пучкам, електронному коллайдеру. У 1969 році захистив кандидатську дисертацію у Томському політехнічному інституті. У 1989 році захистив докторську дисертацію у Тихоокеанському океанологічному інституті АН СРСР. В подальшому працював в Уфимському центрі АН СРСР, а з 1974 року по теперішній час у Луганському машинобудівному інституті (СНУ ім.ВДаля). Веде активну наукову роботу з фізики високих щільностей енергії, створив новий науковий напрямок фундаментальних напрямків досліджень.