Print

Викладач Далівського університету виступив з доповіддю на науковій конференції у Нью-Йорку

 

Асистент факультету масових комунікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Андрій Мельников виступив на щорічній конференції товариства символічного інтеракционізма (Society for study of sumbolic interaction) у Нью-Йорку. Соціологи із багатьох країн світу прослухали його доповідь „Мудрість недовіри: українське суспільство та українська соціологія” („Wisdom of destruct: reflection of Ukrainian society and sociology”), написану спільно з провідним соціологом, представником екзистенціонального напрямку професором Джоном Джонсоном. У роботі ставиться під сумнів моніторинг суспільної думки в Україні. С 1994 року Інститутом соціології НАНУ проводиться щорічне опитування громадян під керівництвом провідного соціолога України Євгена Головахи. За цими даними в країні існує недовіра суспільства до всіх формальних (офіційні організації – інститут влади, податкової тощо) та неформальних соціальних інститутів (сусіди, друзі, родина). Дослідники стверджують, що високий рівень недовіри – це проблема українського суспільства. Андрій Мельников доводить, що проблема не у невисокому рівні довіри, а в понятті соціальної справедливості. Тобто люди, які дають відповіді на питання соціологів, рідко кажуть правду. Адже на просте питання: „Як вам живеться?”, – лише одиниці скажуть: „Добре”. Усі інші почнуть скаржитися. І тому, що справді погано, і тому, що згадають усі негаразди, навіть ті, які були дуже давно. А все через те, що люди все життя стикаються с соціальною нерівністю. „В доповіді підіймається дуже важливе питання для соціологів – якщо згідно з опитуваннями суспільство не довіряє всім офіційним структурам, тоді що дає основу довіряти соціологам? – підкреслив Андрій Мельников. – Під сумнів ставиться взагалі адекватність моніторингу суспільної думки. Не можна швидко зробити з цих досліджень глобальні висновки.” Робота Андрія Мельникова, відзначена на конференції, буде надрукована в науковому американському журналі „Символічний інтеракционалізм”. В України наукова праця побачить світ за 3-4 місяці, коли, як вважає дослідник, наше суспільство буде готове для такого виклику провідним соціологам України.