Print

Викладачі факультету інженерії на стажуванні у Кракові

 

Викладачі кафедри технології легкої промисловості факультету інженерії СНУ ім. В. Даля Галина Ріпка та Євген Мазнєв взяли участь в українсько-польському проекті по стажуванню науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Новітні та інноваційні методики викладання», яке було організовано Малопольською школою державного управління Економічного Університету у місті Краків, Польща.

Програма стажування включала в себе три модулі:

  • Новітні та інноваційні методики викладання, психологічні аспекти.
  • Європейська система вищої освіти.
  • Нові та інноваційні методи навчання та польська система вищої освіти в перехідний період.

Основними завданнями далівців під час їхнього стажування у Кракові були наступні:

  • використання під час навчання сучасних технологій – використання інтернет-технологій, які виступають не тільки як інструмент для покрашення (спрощення) роботи викладача, а також є звичними, «зрозумілими» для сучасного нового покоління студентів;
  • розгляд питань, які вникають в сучасному світі перед вищою школою і приклади їх вирішення в країнах ЄС (Франція, Німеччина, Естонія, Норвегія);
  • ознайомлення з системою реформи вищої освіти Польщі (Law 2.0), метою якої є повноцінне «вливання» польської вищої школи в систему освіти ЄС, підняття престижу та конкурентоспроможності університетів Польщі;
  • передача викладачами польської вищої школи досвіду «перехідного періоду» своїм українськім колегам.

Також в рамках цього проекту була проведена Міжнародна наукова конференція «Інтернаціоналізація як виклик для вищих навчальних закладів: перспективи України та Польщі.

У програмі стажування знайшовся час і для ознайомлення з чудовим містом Краків.