Print

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПОДІЛИЛИСЯ ОСВІТНІМ ДОСВІДОМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 

В межах участі СНУ ім. В.Даля в проекті Британської Ради «Англійська для університетів» викладачами кафедри іноземних мов та професійної комунікації інституту міжнародних відносин було проведено англомовний семінар «Англійська мова для нефілологічних спеціальностей».

Зустріч було присвячено питанням методики викладання дисципліни «Англійська мова» та спеціальних предметів англійською мовою в нашому університеті. Серед присутніх були викладачі іноземних мов, фахівці, які вже здійснюють педагогічну діяльність або планують розпочати викладання фахових дисциплін англійською мовою, а також студенти, які бажають підвищити рівень англійської мови та реалізувати власний потенціал в міжнародному контексті.

Серед актуальних питань, що отримали живий відгук аудиторії, було висвітлено проблему практичного застосування сучасних підходів до викладання іноземних мов для студентів нефілологічних спеціальностей в умовах переміщеного вишу; окреслено вимоги до рівня володіння англійською мовою студентами бакалаврату та магістратури, що нададуть випускникам нашого університету ширші можливості для самореалізації на міжнародному ринку праці, а також потенційні шляхи інтенсифікації вивчення іноземних мов в СНУ ім. В.Даля; охарактеризовано особливості застосування мотиваційних технологій в контексті вивчення іноземних мов студентами нелінгвістичних спеціальностей та навчання фаховим предметам англійською мовою з врахування викликів сьогодення; запропоновано практичні рекомендації для фахівців, які застосовують іноземну мову у вищезазначеному контексті, щодо забезпечення відповідності вимогам, урахування особливостей підбору автентичних навчальних матеріалів та створення ефективних завдань для студентів.

В межах підсумкового виступу було визначено завдання щодо удосконалення ефективної взаємодії викладачів та здобувачів вищої освіти нашого університету, зокрема, через застосування сучасних методів організації навчальної роботи з використанням іноземної мови в якості предмета вивчення та інструменту для оволодіння фаховими компетенціями.

Важливо зазначити, що у змісті заходу знайшов відображення досвід британських експертів в галузі вищої освіти, з яким команда викладачів СНУ ім. В.Даля мала змогу ознайомитися під час Літньої школи професійного розвитку в липні 2017 року в Києві.