Print

Викладачі СНУ ім. В.Даля отримали міжнародний досвід кандидата для отримання наукового звання

 

Далівці зав. кафедрою «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» Наталія Чернецька-Білецька і викладач цієї кафедри Сергій Клюєв взяли учать у науковому стажуванні «Збалансовані економіко-правові процеси в суспільстві та бізнес-середовищі в умовах глобалізації»  у Варненському економічному університеті (Болгарія). Координатором стажування з української сторони стала кафедра менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету.

dsc_0695_2

Учасники стажування вивчали європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу, обмінювалися думками та ідеями щодо формування сучасного освітнього простору в Україні за світовими та європейськими орієнтирами.

dsc_0120

На пленарному засіданні д.т.н., проф. Наталія Чернецька-Білецька виступила с доповідю на тему «Використання інтерактивних методів у навчанні студентів». Сергій Клюєв виступив с доповіддю на тему «Підвищення мотивації студентів під час формування професійних навичок майбутнього фахівця» у роботі секції «Особистісно-орієнтований виховний процес у контексті сучасного гуманітарного знання і філософської освіти». За результатами роботи всі учасники отримали сертифікат про стажування на базі Варненського економічного університету.

dsc_0730

Стажування у вищому навчальному закладі або науковій установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку або Європейського Союзу є дуже актуальним питанням для науково-педагогічних працівників, враховуючи вимоги Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656.