Print

Випробування війною, евакуацією та відродженням на новому місці пройдено

 

У СНУ ім. В.Даля відбулася Конференція трудового колективу. Підсумки 3-річної роботи Університету у своїй доповіді підбила ректор СНУ ім. В.Даля, д.т.н., професор Ольга Поркуян.

«Це був складний і напружений шлях відновлення навчального процесу: від етапу наведення елементарного ладу, відновлення керованості, оптимізації структури  до етапу творення і розвитку»  – зазначила доповідач.

Ольга Поркуян подякувала усім, хто зберіг вірність університетській родині: викладачам, співробітникам, студентам та їхнім батькам. Завдяки спільним зусиллям та попри труднощі та відсутність державної програми підтримки переміщених вишів було продовжено вдосконалення інфраструктури Університету, зросла кількість облаштованих навчальних та мультимедійних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів, відремонтовано головний корпус, гуртожитки, системи їхнього життєзабезпечення.

Були успішно здійснені прийом і випуски фахівців. Лише цього року було видано дипломи 5600 особам, в т.ч. – 2180 магістрам. Загалом же з початку переміщення Університетом підготовлено та випущено близько 18 тисяч фахівців з вищою освітою.

Цього року вже прийнято на всі форми навчання та освітні ступені в базовий університет понад 2000 студентів, і прийом ще триває.

В частині визначення стратегічного шляху розвитку СНУ ім. В.Даля важливим етапом була розробка, ухвалення й прийняття до реалізації нової парадигми освітньої діяльності Університету – студентоцентроване навчання, в основу якого покладено компетентнісний підхід зі всебічним застосуванням інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у навчальному процесі, як того і потребує новий Закон України «Про вищу освіту» і, взагалі, сучасні світові тенденції розвитку вищої освіти.

Про успіхи Університету красномовно свідчать рейтинги різних рівнів та нагороди.

Згідно з рейтингом «ТОП-200 Україна» СНУ ім. В.Даля займає 41-е місце, серед університетів сходу України – 7-е та лідирує серед університетів Луганщини. У наукометричній базі  SCOPUS – 32-е місце серед 136 вишів України, які задіяні у рейтингу.

2016 рік запам’ятався перемогами у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»: 

  • гран-прі у номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»;
  • золота медаль у номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих обставинах»,
  • відзнака у номінації «Якість наукових публікацій».

На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» у 2017 році Університет відзначено дипломом та золотою медаллю в номінації «Сучасні соціально-психологічні та педагогічні технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації».

Це є визнанням та підтвердженням того, що в Університеті відбуваються позитивні зміни й позитивна динаміка його розвитку, формується та розвивається сучасна матеріально-технічна база.

Торкнулася ректор і питань системи відкритої освіти, ефективного управління якістю освітньої діяльності, акредитації та ліцензування спеціальностей Університету, застосування інноваційних форм і методів організації навчального процесу, вдосконалення нормативно-правового забезпечення підготовки фахівців, організації навчального процесу за дистанційною формою підготовки студентів, створення в Університеті освітніх програм за новим переліком спеціальностей, за якими проводиться прийом на навчання, розробки інноваційного методичного забезпечення, використання інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх фахівців, впровадження і удосконалення дистанційних технологій в навчальний процес, досягненнях науковців, виставкової діяльності, популяризації результатів наукової діяльності шляхом опублікування їх у фахових наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, міжнародної діяльності, виконання грантів, програм і проектів, позитивних змін у науковій бібліотеці, виховання студентства.

Завершуючи свій звіт, Ольга Поркуян зазначила основні напрями розвитку університету в наступному році:

  • забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до директив Європейського Союзу;
  • організація системної та цілеспрямованої роботи щодо моніторингу кон’юнктури ринку освітніх послуг та оцінювання позиції Університету на основі розрахунку рейтингів;
  • удосконалення системи управління Університетом через впровадження стратегічного менеджменту відповідно до міжнародних стандартів;
  • удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації;
  • активізація міжнародної діяльності Університету;
  • сприяння розвитку громадянських, патріотичних якостей учасників навчально-виховного процесу;
  • нарощення зусиль щодо удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення всіх напрямів діяльності Університету та поліпшення соціальної сфери для працівників і студентів.

Сформовані конкретні завдання в напрямку освітньої діяльності, у сфері наукової роботи, міжнародної діяльності, гуманітарної освіти та виховної роботи, матеріально-технічного забезпечення.

Традиційно на завершення конференції були відзначені викладачі, співробітники і студенти за особисті досягнення і плідну роботу на розвиток Університету.