Print

Випускні роботи студентів СНУ ім. В. Даля визнані найкращими в Україні

 

На VII Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних та магістерських робіт студентів, який проводило Міністерство освіти та науки України, роботи студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля визнані одними з найкращих. Конкурс проходив за різними напрямками, представлені роботи стосувалися різних галузей науки. Далівці запропонували наукові праці в номінації «Менеджмент зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності». Роботу випускника факультету менеджменту за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Бориса Халапяна освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» оцінено як найкращу. За випускну роботу «Формування інноваційних стратегій розвитку промислового підприємства» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Алла Воронкова) він отримав 1 місце з 15 учасників. Катерина Ткаченко за випускну роботу «Формування цінової політики підприємства на зовнішньому ринку металів» зайняла почесне четверте місце освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» (науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Неллі Гриньова). У цій номінації змагалося 18 чоловік. «Отримані дипломи свідчать про високий професійний рівень викладачів та кафедри в цілому. Ми можемо говорити про конкурентоспроможність спеціальності і про високу якість підготовки кадрів, – зазначила завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності доктор економічних наук, професор Алла Воронкова. – Зважаючи на те, що Катерина Ткаченко навчалася на заочному відділенні, можна зробити висновок: показувати високі результати під силу кожному, і неважливо, на якому відділенні навчається студент». Конкурс проходив в Національному університеті «Львівська політехніка». Від одного університету за одним напрямком можна було представити лише одну роботу бакалавра, одну – спеціаліста та одну – магістерську. Студенти факультету менеджменту не виконують бакалаврських робіт, тому було представлено тільки 2 праці. «Можливості у факультету менеджменту дуже високі. Він, до речі, є одним з найкращих в Україні. Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності – дуже сильний підрозділ не тільки факультету, а безпосередньо університету, – розповів декан факультету менеджменту доктор економічних наук, професор Віталій Данич. Професорсько-викладацький склад – вчені, яких поважають не тільки в Україні, а й закордоном. Тому я не дивуюся, що студенти факультету показують такі високі результати». На кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності навчається близько 500 студентів. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів цієї спеціальності і на Краснодонському факультеті інженерії та менеджменту Далівського університету.