Print

Випускники-політологи презентували свої кваліфікаційні роботи

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк) відбувся перший у 2014/2015 навчальному році захист кваліфікаційних робіт у студентів спеціальностей 7.03010401 та 8.03010401 «Політологія».
Випускники-політологи винесли на розсуд державної екзаменаційної комісії свої наукові здобутки, викладені у магістерських роботах. У своїх дослідженнях студенти охопили проблеми партійного будівництва в Україні, питання реформування виборчої системи, актуальні нині процеси децентралізації державної влади, вибору зовнішньополітичного курсу країни, побудови демократичної комунікативної моделі тощо. Високий науково-методологічний рівень робіт вкотре підтвердив фаховість підготовки випускників кафедри політології та міжнародних відносин. За підсумками захисту рішенням державної екзаменаційної комісії студентки Білоцерковська Тетяна, Лебедєва Анна (науковий керівник проф. Галина Щедрова ) та Таловєрова Альона (науковий керівник доц. Оксана Мазур ) отримали рекомендації до вступу до аспірантури за спеціальністю 23.00.02 – «політичні інститути та процес».
Комісія у складі д.філос.н., проф. Олександра Єременка, д.політ.н., проф. Галини Щедрової, к.політ.н., доц. Ганни Агафонової, к.політ.н., доц. Оксани Мазур особливо відзначила студента Ковтуна Володимира. І не лише за фахову підготовку, продемонстровану під час захисту випускної роботи, але й за героїзм і гідну громадянську позицію. Протягом тривалого часу, перебуваючи у місцях ведення активних бойових дій на території, підконтрольній українській владі, Володимир разом із родиною допомагав українським військовим та мирним жителям у відновленні пошкодженого житла, ремонті техніки, забезпеченні продуктами харчування, евакуації тощо.
В цілому, навчальний рік, що минає, продемонстрував неймовірну стійкість і адаптивність наших студентів у кризові для країни часи. Випускники спеціальності «Політологія», об’єднавшись у власному прагненні до кращого мирного життя, проявили себе як старанні студенти, волонтери і справжні патріоти своєї Alma Mater. На сьогодні ні у кого не виникає сумнівів, що молоді політологи зможуть реалізувати свій фаховий потенціал и стануть у нагоді власній державі.