Print

21-22 квітня. XХ Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія-2017»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XХ Міжнародній науково-технічній  конференції „Технологія-2017”, яка відбудеться 21-22 квітня 2017 року у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк.

Планується робота за напрямами:

1. Хімічна технологія та екологія:

 • Технологія органічних речовин та палива
 • Ресурсозбереження в технології неорганічних речовин
 • Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища
 • Технологія полімерів
 • Захист технічного обладнання від корозії. Електрохімія
 • Загальнотехнічні науки. Апаратурне оформлення хіміко-технологічних процесів

2. Обчислювальна, вимірювальна техніка та комп’ютерна інженерія.

 • Автоматизація процесів управління
 • Прилади і методи технологічного контролю
 • Комп’ютерна інженерія

3. Економіка і управління.

 

За матеріалами конференції буде випущений збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Участь в конференції

Участь у конференції – 50 грн. (лише публікація тез).

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез, що буде надіслано учасникам, на вказані при реєстрації електронні адреси.

За надання збірки тез доповідей в паперовому виді – 100 грн., за 1 примірник поштові витрати сплачуються автором окремо.

Гроші треба перерахувати на картку ПриватБанка 4731 2171 0853 2829 (Кудрявцев Сергій Олександрович) з приміткою «Участь у конференції Прізвище першого автору», або «Прізвище першого автору_кількість примірників».

Участь закордонних  учасників безкоштовна.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для участі в конференції необхідно направити в оргкомітет:

 • заявку учасника, тези доповіді, витяг з протоколу засідання кафедри або відділу з рекомендацією на опублікування поданих матеріалів на електронну адресу  kaf.zfx.sti@gmail.com тема повідомлення «конференція Технологія 2017»;
 • оргкомітет залишає за собою право:

– тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені;

– відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей;

– відмови у прийомі тез до розгляду та публікації у випадку їх подання після 3 квітня 2017 р.

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

Тези доповідей, підготовлені однією з мов конференції, повинні містити викладення мети та завдання дослідження, методики їх проведення, значимість отриманих результатів.

До друку приймаються тези доповідей обсягом 1-3 повні сторінки формату А4, набрані в редакторі Word версії не нижче 97. Шрифт Times New Roman 13 пт. Міжрядковий інтервал 1,0. Абзац – 1,25. Поля дзеркальні: верхнє – 2,0 см, нижнє – 1,5 см, внутрішнє – 2,0 см, зовнішнє – 1 см. Формули набрати у редакторі Microsoft Equation. Рисунки (чорно-білі у градаціях сірого кольору, книжкова орієнтація) додатково подати окремими файлами у графічних форматах: cdr, bmp або jpg.

Порядок розміщення матеріалу:

 • НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру);
 • наступний рядок – прізвище та ініціали авторів, вчений ступінь, звання;
 • наступний рядок – повна назва навчального закладу  або організації (по центру);
 • наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді;
 • після тексту тез доповіді – література (при необхідності).

Інформаційний лист