Print

XХІV міжнародна науково-технічна конференція «Технологія-2021»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XХІV міжнародній науково-технічній  конференції „Технологія-2021”, яка відбудеться 16 квітня 2021 року у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк.

 

Планується робота за напрямами:

1. Хімічна технологія та екологія.

2. Обчислювальна, вимірювальна техніка та комп’ютерна інженерія.

3. Механічна інженерія.

4. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

5. Технології розробки родовищ

6. Економіка і управління.

7. Технології соціальної роботи та соціального забезпечення.

 

За матеріалами конференції буде випущений збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Участь в конференції

Участь у конференції – 70 грн. (лише публікація тез).

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез, що буде надіслано учасникам, на вказані при реєстрації електронні адреси.

За надання збірки тез доповідей в паперовому виді – 120 грн. за 1 примірник поштові витрати сплачуються автором окремо.

Гроші треба перерахувати на картку ПриватБанка 5168 7450 3043 0273 (Кудрявцев Сергій Олександрович) з приміткою «Участь у конференції Прізвище першого автору».

Участь закордонних  учасників безкоштовна.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для участі в конференції необхідно направити в оргкомітет:

 • заявку учасника,
 • тези доповіді,
 • витяг з протоколу засідання кафедри або відділу з рекомендацією на опублікування поданих матеріалів на електронну адресу  tekhnolohiia@snu.edu.ua, тема повідомлення «конференція Технологія»

Оргкомітет залишає за собою право:

 • тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені;
 • відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей;
 • відмови у прийомі тез до розгляду та публікації у випадку їх подання після 1 квітня 2021 р.

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

Тези доповідей, підготовлені однією з мов конференції, повинні містити викладення мети та завдання дослідження, методики їх проведення, значимість отриманих результатів.

До друку приймаються тези доповідей обсягом 1-2 сторінки формату А4, набрані в редакторі Word версії не нижче 97. Шрифт Times New Roman 13 пт. Міжрядковий інтервал 1,0. Абзац – 1,25. Поля дзеркальні: верхнє – 2,0 см, нижнє – 1,5 см, внутрішнє – 2,0 см, зовнішнє – 1,0 см. Формули набрати у редакторі Microsoft Equation. Рисунки (чорно-білі у градаціях сірого кольору, книжкова орієнтація) додатково подати окремими файлами у графічних форматах: bmp або jpg.

Порядок розміщення матеріалу:

 • НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру);
 • наступний рядок – прізвище та ініціали авторів, вчений ступінь, звання;
 • наступний рядок – повна назва навчального закладу  або організації (по центру);
 • наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді;
 • після тексту тез доповіді – література (при необхідності).

Зразок:

ОТРИМАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З н-БУТАНУ У СТАНЦІОНАРНОМУ ШАРІ КАТАЛІЗАТОРУ
Денисов О. С., Кудрявцев С. О. к.т.н., доцент

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

Оцтова кислота є одним з важливих ресурсів на сьогоднішній момент, вона використовується не тільки як харчова добавка, а ще у технологічних процесах, таких як отримання вінілацетату.

Методами отримання оцтової кислоти є отримання оцтової кислоти окисленням н-бутану, н-пропану і гомологів фракції С57, окислення етилового спирту, ацетилену, етилену, окислення вищих парафінів, отримання натуральної оцтової кислоти на основі бродіння[1].

Література

1. Біотехнологія. Вступ до фаху : навч. посіб. / К.П Гаркава, Л.О. Косоголова,О.В. Карпов, Л.С. Ястремська. – К. : НАУ, 2012. – 296 с

 


 

Адреса оргкомітету:

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,  пр. Центральний, 59а, кафедра хімії та охорони праці, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Контактні телефони:

0509045549 Тарасов Вадим Юрійович

(06452) 2-89-95

E-mail: tekhnolohiia@snu.edu.ua

Матеріали конференції розміщуються на сайті Інституційного репозитарію СНУ ім. В. Даля http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3989

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА: https://forms.gle/3tNDSnaCwVs7rgs28


Прикріплені файли: