Print

24-25 березня. XIІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»

 

Вельмишановні колеги!

Інформуємо Вас про те, що 24-25 березня 2017 року об 11.00 у конференц-залі головного корпусу (ауд. 227 ГК) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України (м. Сєвєродонецьк) відбудеться XIІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства».

Мета конференції полягає у поширенні ґендерних знань як стратегічного напрямку державної ґендерної політики, впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу гуманітарного знання.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:

 • стратегія впровадження гендерних досліджень у систему вищої освіти;
 • гендерна ідентичність та права людини: психологічний аспект;
 • гендерний аспект економічних відносин;
 • гендерна соціалізація та ідентичність;
 • гендерні аспекти соціальної політики в умовах трансформації суспільства;
 • жінка в політиці та управлінні;
 • гендерні аспекти міжособистісних стосунків та сімейного життя;
 • трансляція гендерних стереотипів в засобах масової інформації;
 • психологічні технології щодо профілактики гендерного насильства;
 • проблеми чоловіків в руслі соціально-психологічних проблем сучасності;
 • психологічна допомога при вирішенні проблем статі та гендеру.

 

До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, докторанти, аспіранти, викладачі та науковці, практичні діячі, активісти ґендерних, жіночих, молодіжних, громадських організацій, об’єднань, товариств, та всі зацікавлені особи.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Планується проведення майстер-класів.

Форма участі: очна/заочна.

Учасники конференції отримають програму, сертифікати та збірник  матеріалів конференції.

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції.

 

Заяви про участь та тези приймаються до 1 березня 2017 року на адресу електронної пошти lev0507303039@gmail.com

Адреса оргкомітету: кафедра психології та соціології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59-а, ауд. 328 головного корпусу.

З організаційних питань звертатись до організаторів конференції:

Бохонкова Юлія Олександрівна – 050-730-30-39; е-mail: lev0507303039@gmail.com;

Лосієвська Ольга Геннадіївна – 066-510-38-85; е-mail: infinity88lug@gmail.com;

Макарова Наталія Миколаївна – 095-208-38-35; е-mail: nata.m.makarova@gmail.com.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей, поданих до збірника матеріалів конференції «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»

1. Обсяг 3-4 сторінки формату А4, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля 20 мм.

2. Прізвище та ініціали автора розміщуються у правій половині аркуша над тезами. Нижче (під ініціалами) назва установи, посада; через 1 інтервал — назва тез великими літерами, нижче — текст тез. Після тез — список використаної літератури, який має бути виконаний згідно з останніми вимогами (ДСТУ 7.1-2006) і містити не більше 6 джерел.

3. Після списку використаної літератури у лівій половині аркуша зазначається науковий керівник: науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; у правій половині аркуша — його прізвище та ініціали (для студентів та аспірантів).

4. Тези подаються до оргкомітету конференції у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc, набраного в редакторі Word по електронній пошті.

Зразок оформлення тез

Інформаційний лист