Print

Європейський вибір України реалізують менеджери зовнішньоекономічної діяльності

 

На кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулося засідання круглого столу на тему: «Аналітико-дослідницький інструментарій розвитку ЗЕД підприємства». Метою проведення цього заходу було обговорення результатів наукових досліджень, що здійснюються випускниками спеціальності з найбільш актуальних проблем розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

На круглому столі в обговоренні результатів своїх здійснених наукових досліджень брали участь студенти 4-го та 5-го курсів.  А за результатами визначили переможців у трьох номінаціях. За внесок наукової новизни в розвиток менеджменту зовнішньоекономічної діяльності була відмічена Анна Рагнєва з темою дослідження «Організаційне забезпечення процесу управління змінами на підприємстві-суб’єкті ЗЕД». В номінації «Практична значущість» перемогла Вера Лопаткіна. Її дослідження «Підвищення відповідальності ТПП за надання послуг підприємствам-суб’єктам ЗЕД» підкреслює доцільність впровадження в роботу Торгово-промислових палат значущості результатів. З кращою презентацією «Оцінка зовнішньоекономічного потенціалу підприємства-експортера» виступила Олена Сосновенко. Номінант логічно та лаконічно представила результати дослідження та надала обґрунтовані відповіді на всі запитання.

«Інтеграція України до Європейського союзу та вступ у Світову організацію торгівлі надає нових можливостей українським підприємствам для розвитку експорту та імпорту товарів, послуг та технологій, –  сказала завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, професор Алла Воронкова. – Це потребує підготовку фахівців, які обізнані з питань здійснення валютних розрахунків, пошуку іноземних партнерів та іноземних інвестицій, створення мережі закордонних філій та представництв, дослідження іноземного ринку, митного оформлення товарів. Таким чином, Європейський вибір України реалізують менеджери зовнішньоекономічної діяльності».

Незважаючи на свій досить невеликий термін існування, кафедра “Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності” досягла відмінних результатів, які підтверджують нагороди, отримані студентами спеціальності на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Значну роль в підвищенні якості підготовки фахівців відіграє впровадження в учбовий процес активних форм і методів навчання.

 Підготувала: Наталія Вергуненко