Print

Юристи обговорили євроінтеграційні процеси у вітчизняному законодавстві

 

У рамках тижня права на юридичному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства».

Молоді науковці мали змогу випробувати свої знання та  репрезентувати свої наукові спроби.  На конференції обговорювалися ключові проблемні питання захисту прав людини в контексті осмислення та полеміки щодо євроінтеграційних процесів.

Конференція складалася з декількох етапів: пленарного засідання, секційних робіт за сьома напрямками та конкурсу студентських виступів. На пленарному засіданні підіймалися цікаві питання  стосовно  законодавчого забезпечення євроінтеграційних процесів, дотримання  прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України. Ці теми визвали жваву дискусію в учасників.

«На тлі стрімких ринкових перетворень, період, що минув з часу надбання Україною незалежності, підтвердив необхідність інтенсивного розвитку  правової науки як найважливішого критерію прогресу суспільства, – підкреслила у вступному слові декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент Олена Арсентьєва. – А наукові дослідження, що  стосуються різноманітних інтеграційних процесів у світі, сьогодні є надійним засобом розробки  стратегії та тактики імплементації європейських засад захисту прав людини у вітчизняне законодавче поле». 

На секціях у виступах учнівською молодю досліджувались проблемні аспекти реформування правової системи України, а саме: в сфері розвитку трудового права та права соціального забезпечення; цивілістики; кримінального права та процесу, криміналістики, кримінології, судової експертизи; правової та історичної науки тощо.  Молоді вчені розробили та запропонували інноваційні шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення прав та свобод людини.

Коло проблем, висвітлених у ході пленарного та секційних засідань, охопило великий спектр питань, пов’язаних із шляхами та механізмами дослідження ролі ЄС у глобалізованому світі, а також сприяння активному громадянству та діалогу між різними народами і культурами.

По закінченні конференції, її учасники дійшли до висновку, що провідна роль у розв’язанні проблем у сфері захисту прав та свобод людини в складних умовах проведення АТО залишається за державою, яка є гарантом забезпечення ефективності дотримання загальнолюдських свобод. При цьому було наголошено, що великі важелі впливу у цій сфері сьогодні мають міжнародні, особливо  європейські організації, діяльність яких відображає суть європейських цінностей щодо захисту прав людини.

Кінцевим етапом дводенної конференції стало оголошення переможців конкурсу наукових робіт, яких нагородили грамотами та дипломами. Ними стали сім учасників. Так,  1 місце одержав студент 5 курсу юридичного факультету СНУ ім. В. Даля Валерій Чаплик за актуальну доповідь «Конституційна реформа: децентралізація влади в Україні». Друге місце отримали три студентки юридичного факультету. Це –  Камелія Алієва за роботу «Трудовий договір в Україні», Ольга Никитина за дослідження «Значення і перспективи суддівського самоуправління в Україні» та Любов Команак за доповідь «Правове регулювання відпусток в Україні». 3 місце дісталося також трьом учасникам – студенту ІПОДН СНУ ім. В. Даля Олексію  Богатирьову та двом студентам юридичного факультету Валерії Кравцовій та Володимиру Камінському.

Крім того, студентів Руслана Галгаша, Олену Соболєву, Оксану Стороженко та аспірантку кафедри правознавства Вікторію Гніденко було нагороджено дипломами за кращі наукові доповіді.