Print

З цього року отримати нову спеціальність у СНУ ім. В. Даля стало простіше

 

Цього року ті, хто вже має дипломи бакалавра, спеціаліста або магістра, можуть вступити до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на 2-3 курс за будь-яким напрямом підготовки незалежно від отриманої раніше спеціальності.

Нововведення істотно спростило систему отримання другої вищої освіти. Раніше після отримання диплома бакалавра можна було продовжити навчання тільки за своїм напрямом підготовки або у магістратурі т.зв. специфічних категорій. Якщо виникала необхідність після закінчення навчання освоїти ще одну спеціальність, то потрібно було заново вступати на перший курс або здійснювати перепідготовку в рамках післядипломної освіти.

«Згідно зі змінами в правилах прийому в цьому році, випускник з дипломом бакалавра, спеціаліста або магістра, наприклад, за спеціальністю «Рухомий склад рейкового транспорту» може надійти до нас на 2-3 курс університету на напрям підготовки «Фінанси і кредит», – розповів про нововведення цього року відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Мітрохін».

Вступникам цього року на інший напрям підготовки не потрібні сертифікати ЗНО. Зарахування відбувається за результатами рейтингового конкурсу, який враховує результат вступного іспиту за фахом і успішності навчання. Документи потрібно встигнути подати до 24 липня (денна форма) і до 18 серпня (заочна форма). Після закінчення навчання через 2-3 роки випускник отримує диплом бакалавра державного зразка.