Print

Заслуги СНУ ім. В.Даля у розвитку науки, освіти і регіону відзначені відомчою і обласною владою

 

За майже 3-річну наполегливу працю з відновлення повноцінної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля після переміщення до Сєвєродонецька співробітники вишу були відзначені високими нагородами Міністерства освіти і науки і Луганської обласної державної адміністрації.

Ректор СНУ ім. В.Даля, доктор технічних наук, професор Ольга Поркуян нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України „За наукові та освітні досягнення”. Цією високою відомчою нагородою відзначаються наукові, науково-педагогічні працівники, які вже нагороджені нагрудним знаком "Відмінник освіти", за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, досягли визначних успіхів у науковій та науково-педагогічній діяльності, науково-методичному забезпеченні вищої освіти, здійсненні аналітично-прогностичної діяльності, визначенні перспектив та напрямів розвитку вищої освіти, розробці програм розвитку вищої освіти, проведенні моніторингу якості освіти, підготовці кадрів вищої кваліфікації; організації та координації наукової, науково-методичної та науково-дослідної роботи, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.

У серпні 2014 року Поркуян О.В. була призначена керівником оперативного центру управління та інформаційного забезпечення СНУ ім. В.Даля, який був створений для координації діяльності Університету у складних умовах переміщення із зони бойових дій (м. Луганськ) та організації роботи на новому місці (м. Сєвєродонецьк), зробила значний внесок у відновлення та налагодження діяльності Університету у нових умовах. Поркуян О.В. бере активну участь у розробленні нових освітніх та управлінських технологій, впроваджених в Університеті, активно сприяє залученню та впровадженню міжнародних проектів та освітніх програм, а також академічній мобільності студентів та викладачів СНУ ім. В.Даля, у 2016 році брала участь у франко-українській програмі обміну студентами і вченими переміщених університетів Донбасу (м. Страсбург) та програмі розвитку лідерства вищої освіти України в академічному візиті до університету Кембриджу.

Кудрявцев С.О., Бойко Г.О., Завадська Н.Є., Суворін О.В.

Подяками Міністерства освіти і науки України були відзначені:

 • Суворін Олександр Вікторович – завідувач кафедри хімічної інженерії та екології СНУ ім. В.Даля, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки. Суворіним О.В. опубліковано 140 наукових праць, оформлено 12 патентів та авторських свідоцтв; видано монографію та два навчальних посібника з грифом МОН. Під керівництвом Суворіна О.В. проводять дослідження аспіранти і здобувачі. Суворін О.В. робить значний особистий внесок в організацію науково-методичної роботи, впровадження новацій щодо планування навчальної роботи на кафедрі та в Університеті.
 • Кудрявцев Сергій Олександрович – декан факультету інженерії СНУ ім. В.Даля, кандидат технічних наук, доцент. Кудрявцев С.О. за результатами своєї наукової роботи зробив (одноосібно та у співавторстві із іншими дослідниками наукової школи аерозольного нанокаталізу) 95 публікацій, більша частина яких – у фахових виданнях і міжнародних виданнях, має 4 патенти України, є співавтором підручника. Кудрявцев С.О. – безпосередній співорганізатор проведення Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія» та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Майбутній науковець», займається науковою роботу із школярами, співпрацює з КЗ «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді». З 2016 року Кудрявцев С.О. працює в експертній раді МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних розробок) молодих вчених.
 • Завацька Наталія Євгенівна – завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи СНУ ім. В.Даля, доктор психологічних наук, профессор. Завацька Н.Є. опублікувала 270 наукових праць, видала 34 монографії та 4 навчальних посібники, один із яких – з грифом МОН, керувала захистом 21 кандидатської та трьох докторських дисертацій, очолює в Університеті спеціалізовану Вчену раду із захисту кандидатських дисертацій, є головним редактором збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології», включеного до переліку наукових фахових видань ДАК МОН України з психологічних наук, є директором науково-практичного Центру медико-соціальних та психотехнологій СНУ ім. В.Даля, багаторазовий переможець конкурсів наукового рейтингу серед професорсько-викладацького складу Університету та конкурсу «Кращий за професією».

Начальник науково-дослідної частини СНУ ім. В.Даля, кандидат технічних наук, доцент Бойко Григорій Олексійович був нагороджений відомчою відзнакою – нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти». Бойком Г.О. опубліковано 75 наукових праць, отримано 35 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі; видано дві монографії та один навчальний посібник з грифом МОН України. Бойко Г.О. є безпосереднім організатором проведення науково-технічних конференцій з проблем безпечної експлуатації підіймальних споруд. У серпні 2014 року Бойко Г.О організовував роботу науково-дослідної частини Університету і поновлення навчального процесу кафедри підйомно-транспортної техніки у нових умовах після переїзду із зони бойових дій (м. Луганськ) до м. Сєвєродонецьк.

Святкування 25-річчя юридичного факультету СНУ ім. В.Даля стало гарною нагодою підбити підсумки майже трирічної роботи Університету у нових умовах після переміщення з окупованого Луганська.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти регіону та з нагоди 25-річчя юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Почесною відзнакою «За розвиток регіону» були нагороджені:

 • ректор СНУ ім. В.Даля, доктор технічних наук, професор Поркуян Ольга Вікторівна;
 • декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент Арсентьєва Олена Сергіївна;
 • доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства Мезеря Олександр Анатолійович.

Грамотами Луганської обласної державної адміністрації були нагороджені:

 • завідувач кафедри господарського права, доктор юридичних наук, професор Шаповалова Ольга Вікторівна;
 • доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Котова Любов В’ячеславівна;
 • доцент, доктор юридичних наук, доцент кафедри правознавства Івчук Юлія Юріївна.

Подякою Луганської обласної державної адміністрації були нагороджені:

 • завідувач кафедри правознавства, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Розовський Борис Григорович;
 • завідувач кафедри всесвітньої історії та історії України, доктор історичних наук, професор Михайлюк Віталій Павлович;
 • доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історії України Сапицька Олена Михайлівна.

З нагоди Дня науки Почесними грамотами Департаменту освіти і науки Луганської ОДА були нагороджені:

 • завідувач кафедри фінансів і банківської справи, доктор економічних наук, професор Костирко Лідія Андріївна;
 • завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, доктор технічних наук, доцент Скарга-Бандурова Інна Сергіївна;
 • декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент Арсентьєва Олена Сергіївна.

Вітаємо колег із заслуженими відзнаками!