Print

Завдяки Інституту духовного розвитку людини СНУ ім. В.Даля вчені знову обговорили проблеми духовності

 

Науково-дослідним інститутом духовного розвитку людини, Міжнародною кафедрою ЮНЕСКО та кафедрою педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на базі Президії Національної академії педагогічних наук України (м. Київ) було проведено VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Одухотворений образ Людини культури ХХІ століття: методологія, теорія і практика».

Захід вже всьоме зібрав найвидатніших вітчизняних і зарубіжних науковців сучасності, які обговорили актуальні проблеми і тенденції в ракурсі означеної теми конференції з позицій філософії, філософії освіти, психології, педагогіки. Загалом, в конференції взяли участь понад 80 вчених, що представляють не лише Україну, а й країни зарубіжжя: США, Канаду, Австралію, Велику Британію, Туреччину тощо.

З привітальним словом до учасників звернувся Президент НАПН України, академік Василь Кремень. У своїй промові він відзначив особливе значення галузі педагогіки як науки у системі освіти, особливо відмітив діяльність СНУ імені Даля, що продовжує плідно працювати в надзвичайних умовах евакуйованого вузу, підкреслив важливість науково-дослідної роботи членів Інституту духовного розвитку людини, за ініціативою і завдяки зусиллям яких вже вдруге стало можливим проведення Міжнародної конференції, де піднімаються вкрай важливі проблеми духовності. Він наголосив, що духовність є запорукою безпеки держави.

Цікавим науково-практичним досвідом поділився Олег Базалук – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Олег Олександрович представив глобальні дослідження з вивчення планетарно-космічної особистості як образу людини майбутнього та модель сучасної технології освіти.

Доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України Іван Бех порушив питання одухотвореності особистості та шляхи її реалізації. Іван Дмитрович традиційно ввів нове поняття: він трактує духовну особистість як суб’єкт вільного і відповідального духовного вчинку.

З яскравою доповіддю про виняткову роль освіти у вихованні духовності нації виступив Георгій Філіпчук – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член центрального правління всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка.

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) Володимир Кафарський презентував другий том багаторічної інноваційної праці «Духовні істини і моральні цінності людини».

Глибоко й актуально змалював  Людину культури ХХІ століття крізь призму типових образів і базових компетентностей Юрій Сватко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Права людини,  мир, демократія, толерантність та міжнародне взаєморозуміння» НУ «Києво-Могилянська академія», член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Одухотворення особистості як психолого-педагогічну проблему запропонував Едуард Помиткін – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри відділу професіології та психолого-педагогічної діагностики Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної інформатики СНУ імені Володимира Даля Микола Чурсін у своїй доповіді, що насичена підходами із найрізноманітніших наукових сфер, підняв питання про духовність та одухотвореність вченого.

Доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України Валентин Рибалка доповів про психологічні особливості формування досвіду з розвитку духовного потенціалу учнівської молоді.

З завершальним словом виступила Галина Шевченко – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, член національної комісії України у справах ЮНЕСКО,  директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО, завідувач кафедри педагогіки СНУ імені Володимира Даля. Вона підкреслила, що саме освіта і виховання мають виконати найважливішу місію нинішньої цивілізації – сформувати у підростаючих поколінь Одухотворений образ Людини Культури ХХІ століття, здатної зберегти громадську мораль, природні багатства, національно-культурну ідентичність та загальнолюдські цінності.

Галина Павлівна закликала всіх вчених – педагогів, психологів, філологів, юристів – об’єднатися навколо спільного гуманітарного проекту, метою якого було би піднесення вищих цінностей людини та формування практичних дій, спрямованих на створення одухотвореного образу Людини культури ХХІ століття.

20160530duh2 20160530duh5