Наукова періодика Видавництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Перелік журналів, включених до Переліків видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних і історичних, економічних,  фізико-математичних наук  відповідно.

1. Вісник  Східноукраїнського національного університету імені В. Даля по тематиці:

Головний редактор д.т.н., проф. Поркуян Ольга Вікторівна
 
 – технічні науки 
                 випуск за серіями. 
Відповідальний Кудрявцев Сергій Олександрович, e-mail koodryavthev@mail.ru, тел. 0973540665 

 – економічні  науки 
                 випуск за серіями. 
Відповідальний Галгаш Руслан Анатольович, e-mail galgash@mail.ru, тел. 0509133684

 – історичні науки 
Відповідальний за випуск Михайлюк Віталій Павлович, тел. 0505435794

 – хімічні науки
                 випуск за серіями. 
Відповідальний Кудрявцев Сергій Олександрович, e-mail koodryavthev@mail.ru, тел. 0973540665

2. Наукові збірники:

1.    – Управління проектами та розвиток виробництва
Головний редактор та відповідальний за випуск д.е.н., проф.   
Рач Валентин Анатольович    тел. 0956817914

2.    – Історичні записки
Головний редактор та відповідальний за випуск  д.і.н., проф. 
Михайлюк Віталій Павлович тел. 0505435794

3.    –  Духовність особистості 
Головний редактор д.ф.н., проф.
Шевченко Галина Павлівна e-mail shevchencko.gala@yandex.ua тел. 050-60-88-596
відповідальний за випуск Рашидова Светлана Станіславовна e-mail  svetlana101068@gmail.com   тел. 066-66-90-726

4.    –  Актуальні проблеми права: теорія і практика  
відповідальний за випуск Каплина Г.А. тел. 0950527278

5.    – Теоретичні та прикладні пробеми психології 
Головний редактор:
доктор психологічних наук, професор Завацька Наталія Євгенівна (завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи) (066) 723-25-28 zavadski65@mail.ru
Відповідальний за випуск: доктор психологічних наук, професор Тоба Маріанна Василівна (професор  кафедри практичної психології та соціальної роботи)
(066) 730-28-09 marinatoba@yandex.ru

6.    – Політологічні записки 
відповідальний за випуск Павлова Л.І. тел. 0965252650
pavlova4321@ya.ru

7.    –  Часопис економічних реформ 
відповідальний за випуск Калінеску Т.В. тел. 0504768732

8.    – Наукові вісті Далівського університету (електронне видання)
відповідальний за випуск Зеленко О.В. тел. 0509153452