Print

Наукова періодика Видавництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Перелік журналів, включених до Переліків видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних і історичних, економічних,  фізико-математичних наук  відповідно.

1. Вісник  Східноукраїнського національного університету імені В.Даля по тематиці:

Головний редактор д.т.н., проф. Поркуян Ольга Вікторівна

 – технічні науки

випуск за серіями.

Відповідальний Кудрявцев Сергій Олександрович, е-mail: koodryavthev@mail.ru, тел. 0973540665

 – економічні  науки

випуск за серіями.

Відповідальний Галгаш Руслан Анатольович, е-mail: galgash@mail.ru, тел. 0509133684

  історичні науки

Відповідальний за випуск Михайлюк Віталій Павлович. тел. 0505435794

  хімічні науки

випуск за серіями.

Відповідальний Кудрявцев Сергій Олександрович, е-mail: koodryavthev@mail.ru, тел. 0973540665


 2. Наукові збірники:

  1. Управління проектами та розвиток виробництва

Головний редактор та відповідальний за випуск д.е.н., проф.   

Рач Валентин Анатольович    тел. 095-681-7914

        2.- Духовність особистості

Головний редактор д.ф.н., проф.

Шевченко Галина Павлівна е-mail: shevchencko.gala@yandex.ua; тел. 050-60-88-596

відповідальний за випуск Рашидова Светлана Станіславовна е-mail: svetlana101068@gmail.com; тел. 066-66-90-726

       3. – Актуальні проблеми права: теорія і практика 

             відповідальний за випуск Каплина Г.А. тел. 095-052-7278

       4. – Теоретичні та прикладні проблеми психології

             Головний редактор д.п.н., проф.
             Завацька Наталія Євгенівна
(завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи) тел. (066) 723-25-28 е-mail: zavadski65@mail.ru

             відповідальний за випуск: доктор психологічних наук, професор Тоба Маріанна Василівна (професор  кафедри практичної психології та соціальної роботи)
             тел. (066) 730-28-09 е-mail: marinatoba@yandex.ru

       5. – Політологічні записки 

             відповідальний за випуск Павлова Л.І. тел. 0965252650 е-mail: pavlova4321@ya.ru

       6. – Часопис економічних реформ 

             відповідальний за випуск Калінеску Т.В. тел. 0504768732

       7. – Наукові вісті Далівського університету (електронне видання) 

             відповідальний за випуск Зеленко О.В. тел. 0509153452