1. Чому сьогодні слід вибирати ОП 201 «Агрономія» і отримати професію агронома:

В умовах подолання наслідків агресії РФ проти України та системної трансформації аграрного сектору економіки на інноваційних засадах стратегічним є активний перегляд організаційних підходів задля ефективної реалізації наявних конкурентних переваг.

Одними з таких векторів є розгляд сільськогосподарських культур як об’єктів трансферу та перехід до цілісних технологічних рішень з широким використанням потенціалу методології та ІТ технологій.

Вже сьогодні наші студенти – майбутні агрономи, при проходженні виробничої практики аналізують питання післявоєнного поліпшення аграрного сектору економіки країни.

Будь який з елементів технології не працює сам по собі, а є в тісному взаємозв’язку з будь яким з іншим. Тому в освітніх програмах з підготовки як бакалаврів так і магістрів з агрономії, передбачено засвоєння важливих освітніх компонентів, що надає  можливість працевлаштування в господарствах різної форми власності і спрямування від невеликих фермерських до потужних господарств з застосуванням новітніх технологій. Отже агроном – це дипломований фахівець в сфері сільського господарства, який володіє широким спектром знань і умінь з рослинництва, землеробства, грунтознавства, агрохімії, овочівництва, плодівництва, селекції та генетики, захисту рослин та ін.  Нині фахівець з агрономії здатний професійно виконувати роботу, яка пов’язана з вирощуванням зернових, технічних, кормових, овочевих та плодових культур. Агрономи займаються освоєнням науково обгрунтованої системи землеробства, впровадженням досягнень сучасної аграрної науки, важливими питаннями подальшої інтенсифікації виробництва та зберігання рослинницької продукції. При цьому випускники приймають участь в  забезпеченні принципів наскрізної координації, зональної спеціалізації та рівня стандартизованих сировинних ресурсів, є що стратегією реалізації конкурентних переваг та векторів Національної безпеки України.

До переліку посадових обов‘язків агрономів включають:

 • організацію виробництва рослинницької продукції;
 • складання технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур;
 • застосування новітніх технологій в рослинництві;
 • вирішення завдань насінництва;
 • знання і запровадження сучасних досягнень селекції, запровадження високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур;
 • визначення структури посівних площ;
 • розроблення системи сівозмін;
 • застосування інтегрованого захисту рослин;
 • внесення науково-обгрунтованих норм добрив;
 • постійне підвищення родючості грунтів;
 • дбайливе відношення до оточуючого середовища, вирішення екологічних проблем сучасного сільського господарства та ін.

Отже агроном достатньо універсальний фахівець, а для того щоб бути успішним в цій важливій і надзвичайно цікавій професії необхідно бути витривалим, уважним, добре знати сучасні технології, мати хорошу пам’ять, вивчати іноземні мови та постійно підвищувати свій професійний рівень.

В системі навчального процесу за спеціальністю 201 «Агрономія» виділені підходи розглядаються як активний об’єкт наукового супроводження та використання  досвіду отриманого в рамках міжнародних проектів USAID-Bridges Busines Program Agriculture Developed for EUNU «Сучасний агроном»-2021; USAID та УКАБ «Економічна підтримка Східної України»-2021; «Агрокебети-Схід» -2021, REDU-2022, «Професійної інтеграції внутрішньо переміщених осіб» за дорученням уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Ні для кого не є секретом, що галузь рослинництва є єдиною з позитивним енергетичним балансом. Саме з рослинництва і через рослинництво здійснюється все наступне аграрне виробництво. Саме в галузі рослинництва агрокліматичні та грунтові фактори найбільш логічно виглядають відповідними виробничими ресурсами та дієвими чинниками реалізації комплексу конкурентних переваг. Тобто, напрями біологізації отримують підвищену актуальність.

Специфікою Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля є те, що його в достатньо повній мірі можна розглядати як добрий модельний об’єкт щодо відпрацювання системної трансформації в аграрній сфері. Оцінюючи наявні плюси і мінуси в ОП 201 «Агрономія» слід виділити, що на теперішній час в рамках навчального процесу за спеціальністю 201 «Агрономія» бакалаврського та магістерського рівнів актуальним є вірний  вибір наголосів та виключно сиcтемний підхід.

На рівні професорсько-викладацького персоналу аграрного факультету є чітке розуміння актуальності та ролі цих процесів. Все це значно активізує підготовку і публікацію наукових статей, тез, проектів та контактів з аграрним бізнесом і партнерами різних рівнів. На порядку денному з підвищеною актуальністю стоїть питання функціонування активного наукового блоку та інформаційного ресурсу. І все це зустрічає позитивну реакцію з боку здобувачів вищої освіти, особливо іноземних. Бо серед основних компетентностей ОП 201 «Агрономія» є здатність до самостійного мислення та організації ефективного виробництва у динамічно змінних умовах.

2. Що демонструє робота зі стейкхолдерами:

Як свідчить практика при організації дуальної форми навчання, співпраці з регіональними адміністраціями, центрами зайнятості, та ринку робочої сили першочергово виділяються Донецька, Харківська, Хмельницька та Черкаська області які сукупно охоплюють 71% підприємств на базі яких проходили виробничу практику студенти СНУ в 2022 році.           А перелік областей і підприємств охоплює майже всю Україну.

Показово, що 81,6% звітів містять SWOT аналіз з виділенням ключових моментів роботи аграрного сектору на прикладі підприємств в яких відбувалася практика. А 30,5% звітів – аналіз і пропозиції поліпшення ситуації у післявоєнний період.

Дуже позитивним моментом слід розглядати те, що найбільш активні студенти і під час практики і після її завершення, включаючи працевлаштування активно використовують потенціал викладачів, університету та програми «Агрокебети. Наші студенти добре себе показали і на вітчизняному і на міжнародному рівнях.

Отже, будь який вибір має бути продуманим і зваженим.

Якщо ви хочете і готові все це отримати – зверніть особливу увагу на ОП 201 «Агрономія», запрошуємо на навчання і зауважуємо, що професія агронома сьогодні користується великим попитом на ринку праці.

Лікар ветеринарної медицини сучасності – це фахівець, який  забезпечує здоров’я людини через здоров’я тварин разом з лікарем гуманної медицини. Значення цієї найдревнішої професії  людство відчуває щодня. Багатогранність знань лікаря ветеринарної медицини визначає завдання фахівця у багатьох галузях аграрного сектору і місце у суспільному житті.

Підготовка фахівців ОР «Бакалавр» та «Магістр» здійснюється на базі навчально – наукових лабораторій університету, оснащених сучасним лабораторним обладнанням.

ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

 • у лікувально-профілактичних установах (регіональних, районних, міських державних лікарнях, управліннях Держпродспоживслужби, дільничних лікарнях, дільницях, пунктах ветеринарної медицини);
 • у регіональних службах державного ветеринарного контролю на кордоні і транспорті;
 • лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;
 • у діагностичних установах (центральних, регіональних, обласних, районних, міжрегіональних, міських державних лабораторіях ветеринарної медицини);
 • лікарями ветеринарної медицини в лікарнях різних форм власності;
 • на м’ясопереробних підприємствах (м’ясокомбінати, фабрики, цехи, заводи із заготівлі й переробки продуктів та сировини тваринного походження);
 • в установах із виготовлення та реалізації засобів захисту тварин (біофабрики, заводи з виготовлення інструментів, апаратури, у ветеринарних аптеках, зоомагазинах).

Підготовка фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» на освітній програмі «Геодезія та землеустрій» здійснюється за освітнім рівнем бакалавр:

 • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки 10 місяців;
 • на базі диплома молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра з терміном навчання 2 роки 10 місяців.

Отримання диплому бакалавра з геодезії та землеустрою дає можливість  працювати на посадах: геодезист, головний геодезист, начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.), інженер-землевпорядник та інші посади, пов’язані з роботою в системі Держгеокадастру, проєктних інститутів землеустрою, а також комерційної діяльності з проведення землевпорядних, геодезичних робіт, консалтингових послуг, оціночної діяльності, діяльність агентств з нерухомості.

Робота за напрямом геодезії та землеустрою дає такі переваги:

 • робота з даними: ваша робота буде пов’язана з використанням новітніх технологій, що дозволяють збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги даних, таких як географічні координати, висоти, кути, дистанції тощо. Це дозволяє знаходити нові шляхи вирішення різноманітних задач та розвивати нові методи збору та аналізу даних;
 • професійне зростання: можливість розвиватися у відповідності зі своїми інтересами та цілями. Ви можете спеціалізуватися на конкретних областях, таких як землеустрій, картографія, топографія, фотограмметрія, геодезія в будівництві, геодезія в екології та ін.
 • робота на свіжому повітрі: ваша робота може бути пов’язана з проведенням геодезичних вимірювань в різних умовах, в тому числі на свіжому повітрі в різних місцевостях, включаючи міські райони, прибережні зони, ліси, гірські території та інші. Це дозволяє насолоджуватися красою природи та приємною погодою під час роботи.
 • різноманітність завдань: виконання завдання різної складності та масштабу – робота в офісі, на будівельному майданчику, виконання проєктів землеустрою, створення геодезичних карт.
 • стабільність роботи: фахівці з геодезії та землеустрою завжди затребувані на ринку праці.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Адже земля – це ресурс, який робить країну багатою, це генетичний код українців, наш скарб.

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» здійснюється за освітнім рівнем бакалавр: «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти з терміном підготовки 3 роки 10 місяців;

«бакалавр» на базі диплома «молодшого спеціаліста» («бакалавра», «спеціаліста», «магістра») з терміном підготовки 2 роки 10 місяців;

«магістр» на базі диплома «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» з терміном підготовки 1 рік 4 місяці.

Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва сприяє зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин методами сучасної селекції та біотехнології, створює біологічно та господарсько-обґрунтовані умови експлуатації тварин. Фахівці цієї спеціальності володіють глибокими знаннями з технології переробки продукції тваринництва, зі способами її ефективності утримання, транспортування та зберігання.

У підготовці фахівців теоретичні знання та практичні навички з сучасних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва поєднуються з основами механізації виробничих процесів, їх науковим та інформаційним обґрунтуванням, знаннями економіки, організації виробництва та збуту продукції.

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за освітнім рівнем бакалавр: «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти з терміном підготовки 3 роки 10 місяців;

«бакалавр» на базі диплома «молодшого спеціаліста» («бакалавра», «спеціаліста», «магістра») з терміном підготовки 2 роки 10 місяців.

Підготовка за освітньою програмою «Харчові технології» передбачає отримання знань та оволодіння професійними навичками з сучасних технологій харчових виробництв, розробки нових видів продукції функціонального та профілактичного спрямування, контролю та управління виробництвом і якістю продукції згідно європейських вимог, проектування та реконструкції підприємств харчової промисловості, впровадження інноваційних ресорсозберігаючих технологій, визначення економічної ефективності технологічних процесів.

Випускники можуть працювати на підприємствах харчової промисловості, великих, середній та малих державних і приватних цехах по переробці молока і м’яса, зерна, виробництву молочних та м’ясних продуктів, хлібозаводах, виробництвах овочевих, рибних, м’ясних консервів, у науково-дослідних і проектних організаціях, системі АПК, вищих навчальних закладах, готельно-ресторанному бізнесі.

Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)

Гірництво
Психологія
Психологія фізичної реабілітації
Фармація, промислова фармація
Фізична терапія, ерготерапія

Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)
Освітні програми (спеціальності)