Агроінженерія
Агрономія
Ветеринарна медицина
Геодезія та землеустрій
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Харчові технології

Журналістика
Практична психологія
Професійна освіта (цифрові технології)
Психологія соціальної роботи
Середня освіта (українська мова і література)
Середня освіта. Мова і література (англійська)
Соціальна робота
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Готельно-ресторанна справа
Економіка
Маркетинг
Менеджмент
Міжнародні економічні відносини
Облік і оподаткування
Туризм і рекреація
Фінанси, банківська справа та страхування

Гірництво
Психологія
Психологія фізичної реабілітації
Фармація, промислова фармація
Фізична терапія, ерготерапія

Галузеве машинобудування
Дизайн-технології, конструювання та сучасне оздоблення виробів легкої промисловості
Екологія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Прикладна механіка
Хімічні технології та інженерія

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Електроніка
Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні системи та технології
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні науки

Автомобільний транспорт
Будівництво та цивільна інженерія
Залізничний транспорт
Транспортні технології на автомобільному транспорті
Транспортні технології на залізничному транспорті

Графічний дизайн
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Історія та археологія
Культурологія: мистецтво в контексті культури
Політологія
Право