Print

Студентська рада

Орган студентського самоврядування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є вищим виконавчим органом студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів.

ОСС – це Команда молодих та амбітних, цілеспрямованих та повних енергії, життєрадісних та відкритих до діалогу студентів, які урізноманітнюють студентське життя, роблять його яскравим та незабутнім, розробляють та втілюють у життя нові проекти й не залишаються осторонь студентських проблем.

Основними завданнями Студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних якостей, виховання патріотизму;
  • пропагування здорового способу життя;
  • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
  • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
  • співробітництво з органами Студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
  • сприяння забезпеченню правової, психологічної, фінансової, юридичної, інформаційної та іншої допомоги студентам.

 

Самоврядування проводить роботу у різних напрямках: науковому, освітньому, спортивному, культурно-масовому, благодійному та інформаційному. Велика увага приділяється проведенню конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів», конкурсів та майстер-класів.

Одним із напрямків діяльності Студентського самоврядування є налагодження співпраці з іншими навчальними закладами, як України, так і інших держав.

 

Діяльність студ. органів