Print

Юридичний факультет

Декан – к.ю.н., доцент Арсентьєва Олена Сергіївна

Контакти: тел. +380506269192; е-mail: faculty@pravo-snu.lg.ua

Заступник декана – к.ю.н., доцент Котова Любов Вячеславна

Контакти: тел. +380509239987, е-mail: kotova@pravo-snu.lg.ua

Секретаріат деканату:

Рязанцева Ярослава Михайлівна – секретар деканату, відповідальна за роботу зі здобувачами вищої освіти, що навчаються за денною формою

Контакти: тел. +380950524968, e-mail: yaroslava1368@gmail.com

Тимошенко Наталія Валеріївна – диспетчер

Контакти: тел. +380950524968, е-mail: n.tymoshenko@pravo-snu.lg.ua

Вікс Ірина Миколаївна – відповідальна за роботу зі здобувачами вищої освіти, що навчаються за заочною формою

Контакти: тел. +380950524968, е-mail: viks@pravo-snu.lg.ua

Наше розташування

ауд. № 313, 316, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Сайт юридичного факультету: http://pravo-snu.com.ua

Сторінка у фб: https://www.facebook.com/eunu.law/

 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Розовський Борис Григорович

Контакти: тел. +380950524968, е-mail: info@pravo-snu.lg.ua

Наше розташування

ауд. № 314, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формою навчання за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою за спеціальністю 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про кафедру правознавства, Переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за спеціальністю 081 «Право».

Кафедра правознавства забезпечує викладання дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації у чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство у практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо.

Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим).

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991р. № 242-04 кафедра була перейменована і одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму «Правознавство» у СНУ ім. В.Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012р. наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 р. згідно з наказом №160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Інформація про очільника кафедри

Розовський Борис Григорович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща).

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР №000398).

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне у 1997 році. Номер атестата – ПРАР №001655.

Старший науковий співробітник АН УССР (доцент) зі спеціальності господарське право. У 1993р. присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Стаж педагогічної роботи у вузах 30 років, у тому числі у СНУ ім. В.Даля 12 років.

Опублікував більше 250 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 10 навчальних посібників, 5 підручників.

Головні напрямки наукової діяльності професора Розовського Б.Г. – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 10 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003р.), Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003р.), Почесною грамотою Президента України (2000р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року у номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки і освіти” І ступеня, Подякою Луганської обласної державної адміністрації (2017р.)

Контакти: тел. +380950524968, е-mail: rozovskyi@pravo-snu.lg.ua

Викладачі кафедри

Розовский Борис Григорович

Розовський Борис Григорович

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук
 • стаж роботи –  30
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 • публікації (загальна кількість) – 250
 • контактна інформація – е-mail: rozovskyi@pravo-snu.lg.ua   тел. +380950524968

Арсентьєва Олена Сергіївна

Арсентьєва Олена Сергіївна

 • посада – декан
 • вчене звання – доцент 
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • контактна інформація – е-mail: arsentieva@pravo-snu.lg.ua  тел. +380506269192

Котова Любов Вячеславна

Котова Любов Вячеславна

 • посада – заступник декана
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • контактна інформація – е-mail: kotova@pravo-snu.lg.ua    тел. +380509239987

Івчук Юлія Юріївна

Івчук Юлія Юріївна

 • посада – професор
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук

Антоненко Михайло Іванович

Антоненко Михайло Іванович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Капліна Галина Анатоліївна

Капліна Галина Анатоліївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Мезеря Олександр Анатолійович

Мезеря Олександр Анатолійович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Скупинский Олег Віталійович

Скупинський Олег Віталійович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Гриценко Григорій Миколайович

Гриценко Григорій Миколайович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Шульженко Олексій Володимирович

Шульженко Олексій Володимирович

 • посада – доцент (за сумісництвом)
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Татаренко Галина Вікторівна

Татаренко Галина Вікторівна

 • посада – доцент (за сумісництвом)
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Коваленко Денис Сергійович

Коваленко Денис Сергійович

 • посада – старший викладач (за сумісництвом)

Мартинова Лілія Володимирівна

Мартинова Лілія Володимирівна

 • посада – старший викладач (за сумісництвом)

Гніденко Вікторія Ігорівна

Гніденко Вікторія Ігорівна

 • посада – асистент

 

Андріїв Василь Михайлович

 • посада – професор (за сумісництвом)
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук

 

Щербина Віктор Іванович

 • посада – професор (за сумісництвом)
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук

Качурін Сергій Гурійович

Качурін Сергій Гурійович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Джафарова Валерія Михайлівна

Джафарова Валерія Михайлівна

 • посада – старший викладач (за сумісництвом)

Вікс Ірина Миколаївна

Вікс Ірина Миколаївна

 • посада – старший лаборант

Рязанцева Ярослава Михайлівна

Рязанцева Ярослава Михайлівна

 • посада – лаборант

Тимошенко Наталія Валеріївна

Тимошенко Наталія Валеріївна

 • посада – лаборант

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила у межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» та «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

 Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних навчальних закладах та наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод та меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області, Рубіжанським міським судом Луганської області, Апеляційним судом Луганської області, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції у Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою у справах біженців тощо.

Підрозділи кафедри

 • Філія при Головному управлінні Національної поліції у Луганській області.
 • Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» (Юридична клініка).
 • Криміналістична лабораторія.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Завідувач кафедри – к.ю.н., доцент Татаренко Галина Вікторівна

Контакти: тел. +380501589273; е-mail: tatarenko@pravo-snu.lg.ua; kpr@snu.edu.ua

Заступник зав.кафедри – к.п.н., доцент Денисенко Галина Олексіївна;

denysenko@pravo-snu.lg.ua

Контакти: тел. +380991540388

Секретаріат кафедри:

Кальной Олег Борисович

Контакти: тел. +380994761933, e-mail: Tomshuk_20@ukr.net

Наше розташування:

ауд. № 313, 316, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Сайт кафедри:  archive.pravo-snu.lg.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра конституційного права є структурним підрозділом юридичного факультету СНУ ім. Володимира Даля. Кафедра створена згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 та функціонує на підставі Конституції України, Законів України, Статуту університету, Положення про кафедру та інших нормативно-правових актів про вищу освіту.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади й взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. Наразі кафедра обслуговує наступні спеціальності: 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій і методичні матеріали.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує  підготовку студентів на непрофільних інститутах університету, за програмою другої юридичної вищої освіти.

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень.

У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовують фонди архіву для написання курсових, дипломних й інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.).

Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права».

Інформація про очільника кафедри

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні».

 З 2010 р. по 2015 р. – доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри Конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк.

Наукова робота: 74 публікація, з них 39 наукового характеру, у тому числі три монографії та 52 навчально-методичного характеру.

Викладає наступні дисципліни кафедри конституційного права: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Судові та правоохоронні органи, Історія держави та права, Правовий менеджмент, Порівняльне адміністративне право.

Контакти: тел. +380501589273; е-mail: gosik1@ukr.net; tatarenko@pravo-snu.lg.ua

Викладачі кафедри

Татаренко Галина Вікторівна

Татаренко Галина Вікторівна

 • посада – завідувач  кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні
 • публікації (загальна кількість) – 74
 • контактна інформація – тел. +380501589273; е-mail: tatarenko@pravo-snu.lg.ua;     kpr@snu.edu.ua

Антоненко Михайло Іванович

Антоненко Михайло Іванович

 • посада – доцент (за сумісництвом)
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Руденко Микола Васильович

Руденко Микола Васильович

 • посада – професор
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук, Заслужений юрист

Денисенко Галина Олексіївна

Денисенко Галина Олексіївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат психологічних наук

Качурін Сергій Гурійович

Качурін Сергій Гурійович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –    кандидат юридичних наук

Сапицька Олена Михайлівна

Сапицька Олена Михайлівна

 • посада – доцент (за сумісництвом)
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Сергієнко Ганна Сергіївна

Сергієнко Ганна Сергіївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

 

Кальной Олег Борисович

 • посада – старший лаборант

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення й розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини та громадянина; проблеми тлумачення Конституції та законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права й законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

На кафедрі конституційного права щорічно проводять Всеукраїнська науково-практична  конференція  аспірантів,  студентів,  молодих науковців  «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (спільно з кафедрою правознавства) та Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (спільно з Луганською обласною державною адміністрацією).

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завідувач кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент

Сілютіна Ірина Миколаївна

Контакти: тел. +380953978808; е-mail: fkk328@ukr.net

Наше розташування:

ауд. № 324, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр (очна та заочна форми навчання) за спеціальностями 033 «Філософія» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності була утворена 01.09.2017 року на юридичному факультеті шляхом об’єднання кафедри філософії та кафедри філософії культури і культурології.

Історія кафедри

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури і культурології, які певний час існували і розвивалися як самостійні підрозділи.

У 2001 році в СНУ ім. В.Даля була створена кафедра світової філософії та естетики. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр світової філософії та естетики і прикладної філософії та теології була створена кафедра світової філософії та теології. Надалі наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано у кафедру філософії.

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В.Даля ведеться з 1998 р., її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (нак. № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології (ФКК), яка стала випусковою для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність".

Коротка історія об'єднаної кафедри доводить плідність співпраці класичної та новітньої сфери знань та практичної діяльності.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності: кандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна Ірина Миколаївна.

Ірина Миколаївна Сілютіна працює в СНУ ім. В. Даля понад 20 років. Приймала активну участь в становленні спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" з початку її впровадження до останнього часу. Їй належить вирішальний внесок в акредитацію спеціальності у 2016 р. І.М. Сілютіна зарекомендувала себе не тільки кваліфікованим фахівцем, але й енергійним, відповідальним організатором і керівником. Вона має також великий досвід науково-дослідної діяльності, у тому числі виконання міжнародних дослідницьких програм (зокрема, європейського міжнародного проекту  «Розвиток системи вищої освіти задля підвищення ефективності соціального партнерства і підвищення конкурентоспроможності гуманітарних наук» (Темпус IV) 2010-2014 рр).

Кафедру філософії, що увійшла до складу новоствореної кафедри, з 2015 року очолював доктор філософських наук Єременко Олександр Михайлович. В 1980 році він закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури». В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті філософії АН України (м. Київ) на тему «Комунікативні механізми філософського пізнання» за спеціальністю «Діалектика та теорія пізнання». В 2010 р. в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Історична подія в контексті європейської традиції: соціально-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В університеті працює з 2011 року. Обіймав посаду професора; з вересня 2015 р. по цей час займає посаду завідувача кафедри філософії. Має понад 100 наукових праць. Він є: відмінник освіти України, лауреат премії ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії.

Іншу поєднану кафедру, кафедру філософії культури і культурології, з 2015 року очолював Чурсін Микола Миколайович, доктор педагогічних наук (2012), кандидат технічних наук (1988), доцент (2003), який працював на спеціальності протягом усього часу її існування і є фахівцем в сфері інформаційної діяльності.

М.М. Чурсін закінчив Луганський машинобудівний інститут в 1971 р. і працював тут з 1973 р. до цього часу, зокрема, на посадах начальника обчислювального центру СУДУ, доцента кафедр політекономії, господарчого права, документознавства та інформаційної діяльності, філософії культури і культурології. З 2012 р. – завідувач кафедри соціальної інформатики СНУ ім. В. Даля.

З грудня 2014 р по грудень 2015 р обирався головою профспілкової організації викладачів і співробітників СНУ ім. В.Даля. М.М.Чурсін має більше 140 публікацій, є членом двох спеціалізованих Вчених рад (СНУ ім. В.Даля, Харківська державна академія культури).

Викладачі кафедри

Сілютіна Ірина Миколаївна

Сілютіна Ірина Миколаївна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат педагогічних наук
 • стаж роботи – 33 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – відчуженні знання в системі соціальних комунікацій; використання технології аутсорсингу в інформаційно-документаційній сфері
 • публікації (загальна кількість) – 81
 • контактна інформація – ira128@ukr.net  Скайп:  silutina.irina

Чурсін Микола Миколайович

Чурсін Микола Миколайович

 • посада – професор
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук
 • стаж роботи – 45 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – поняття інформації, семантична концепція інформації, інформаційна діяльність, інформатизація суспільства, соціальна інформатика, педагогіка, інформаційна культура
 • публікації (загальна кількість) – 140
 • контактна інформація – chursin2n@i.ua

Єременко Олександр Михайлович

Єременко Олександр Михайлович

 • посада –  професор
 • вчене звання –  професор.
 • науковий ступінь –  доктор філософських наук.
 • стаж роботи –  24 роки.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  філософія історії, релігієзнавство, комбінаторика філософських категорій, оксюморона діалектика.
 • публікації (загальна кількість) –  170
 • контактна інформація:  alyeremenko@gmail.com ;  099-27-87-571

Смоліна Ольга Олегівна

Смоліна Ольга Олегівна

 • посада- професор
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  доктор культурології
 • стаж роботи – 23 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – культурологія, релігієзнавча культурологія, поетика культури, сакральне мистецтво, сучасне мистецтво
 • публікації (загальна кількість) – 82
 • контактна інформація – laprimavera555@gmail.com

Леонтьєва Вероніка Миколаївна

Леонтьєва Вероніка Миколаївна

 • посада- професор
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – доктор філософських наук
 • стаж роботи – 29 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – філософська антропологія; філософія освіти; філософія культури: межі та можливості культурантропологічної парадигми «affirmo», проблеми сучасних трансформацій культуротворчості
 • публікації (загальна кількість) – 113 (93 наукових, 20 навчально-методичних)
 • контактна інформація – veronikaleontieva@gmail.com

Ополонін Анатолій Михайлович

Ополонін Анатолій Михайлович

 • посада- доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат філософських наук
 • стаж роботи – 40 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – соціальні фактори науково-технічного прогресу
 • публікації (загальна кількість) – 20
 • контактна інформація – philosophy@snu.edu.ua

Шелковая Наталія Валеріївна

 • посада- доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат філософських наук
 • стаж роботи – 23 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – сутність і трансформація духовного світу особистості та духовного життя суспільства у світі, що змінюється
 • публікації (загальна кількість) – понад 130
 • контактна інформація – nvshelkovaya@ukr.net

Медведєва Євгенія Андріївна

 • посада- доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
 • стаж роботи – 32 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – соціальні комунікації, бібліотечно-бібліографічна діяльність; інформаційно-бібліотечна освіта; теорія інформації; інформаційна культура
 • публікації (загальна кількість) – 37
 • контактна інформація – dar_in@ukr.net

Павлова Ірина Миколаївна

 • посада- старший лаборант

Шувалова Лілія Юрійовна

 • посада- старший лаборант

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри здійснюється за декількома напрямками.

У 2011 році на кафедрі світової філософії та естетики була затверджена комплексна тема кафедрального дослідження: «Міжкультурна специфіка регіону: діалектика глобалізації та автономізації». За період з 2001 по 2014 рік вийшло 18 випусків фахового видання «Філософські дослідження».

За період з 2010 по 2016 рік викладачами двох кафедр, що увійшли до складу кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності, надруковано понад 260 статей та тез. Видано 5 монографій, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 методичний посібник.

За останні п’ять років чотири особи захистили дисертації і отримали науковий ступінь за такими спеціальностями: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, 09.00.08 – естетика, 26.00.01 – Теорія та історія культури.

Професор Єременко О.М. у 2009 році отримав премію ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії (постанова Президії НАН України від 25.02.2009 р.).

Викладачами кафедри підготовлений до друку підручник з релігієзнавства «Релігієзнавство: історія і теорія релігії» під загальною редакцією проф. Єременко О.М. і проф. Смоліної О.О.

Проф. Єременко О.М. працює над монографією «Пророчества Нострадамуса и теория событем».

Доц. Чурсін М.М. працює над монографією «Вища освіта в умовах інформатизації суспільства»

Колективом кафедри регулярно проводяться наукові конференції, у яких беруть участь викладачі та студенти факультету. За період з 2010 по 2015 рік було проведено 5 таких конференцій, на яких виступило більш ніж 100 викладачів та близько 200 студентів та аспірантів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів.

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор, Почесний професор СНУ ім. В. Даля

Шаповалова Ольга Вікторівна

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: hozpravo2@i.ua

Наше розташування

ауд. № 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра господарського права є одним з провідних структурних підрозділів юридичного факультету, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання у більшості організаційних підструктурах Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, зокрема самому юридичному факультеті, інституті економіки і управління, інституті міжнародних відносин, інституті транспорту і логістики, факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки, центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки й удосконалення.

Загальна інформація про кафедру

Створення та функціонування кафедри господарського права обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців як юридичного, так й неюридичного профілів в галузі господарського права і процесу, поліпшення якості викладання господарсько-правових дисциплін, зміцнення зв’язків з господарськими судами України та правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності у сфері господарювання, налагодження співпраці з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, а також з метою централізації господарсько-правових досліджень в Луганській області.

Місія функціонування кафедри – забезпечення високої наукової, теоретичної та практичної освітньо-кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти юридичного й неюридичного профілів у галузі господарського права та процесу з урахуванням міжнародних й європейських правових норм і стандартів, як майбутніх висококваліфікованих фахівців, здатних вільно мислити та самоорганізовуватися у сучасних господарчих умовах, бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці, володіючи правовою й соціальною мобільністю та досягаючи високих результатів й ефективно взаємодіючи у професійному, підприємницькому та суспільному середовищі.

Суспільна доцільність функціонування кафедри господарського права визначається необхідністю формування правового господарського порядку в Україні, розвитку підприємницької діяльності та її правового супроводу, а також забезпечення нашої країни висококваліфікованими професійними кадрами.

Інформація про очільника кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, визнаний професіонал з досвідом практичної роботи за фахом, науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (м. Харків).

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право (номер диплому – ДД №006518). Тема докторської дисертації: «Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку».

Вчене звання професора кафедри господарського права присвоєне у 2008 році (номер атестата – 12ПР №005768).

Станом на початок 2020 року науково-педагогічний стаж – 34 роки.

Автор 8-ми монографій (частина з них – у співавторстві), 2-х навчальних посібників, 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових публікацій. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого (м. Харків).

Професор Шаповалова О.В. має вагомі досягнення у підготовці наукових кадрів. Підготовлено 11 кандидатів юридичних наук. Проопановано 31 дисертаційна робота на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів юридичних наук, зокрема кількість докторських дисертацій – 4, кількість кандидатських – 27.

Не менш важливими заслугами професора Шаповалової О.В. є участь у редакційній колегії наукового видання «Проблемы правопонимания и правоприменения», м. Мінськ, Республіка Білорусія (виходить 2 рази на рік), а також наукове та науково-технічне співробітництво із закордонною організацією – Кафедра адвокатуры учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», м. Мінськ, Республіка Білорусія.

Головні напрямки наукової діяльності професора Шаповалової О.В.: правове забезпечення цифровізації сучасних бізнес-процесів; адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку; проблеми господарського права та господарського процесуального права.

Плодотворна наукова та науково-організаційна діяльність д.ю.н., професора Шаповалової О.В. є яскравим прикладом того, як багато можна зробити, якщо організаторський талант керівництва і професійне позиціонування в системі освітніх послуг помножити на бажання працювати заради виховання поколінь добропорядних, висококваліфікованих фахівців юридичного й неюридичного профілів та забезпечення академічної мобільності і свободи.

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: hozpravo2@i.ua

Викладачі кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна

Шаповалова Ольга Вікторівна

 • посада – зав. кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор юридичних наук
 • стаж роботи –  34
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – правове забезпечення цифровізації сучасних бізнес-процесів; адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку; проблеми господарського права та господарського процесуального права.
 • публікації (загальна кількість) – 200
 • контактна інформація –  тел. +380981050848, е-mail: hozpravo2@i.ua

Терещенко Сергій Володимирович

Терещенко Сергій Володимирович

 • посада – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Мичка Віталій Іванович

Мичка Віталій Іванович

 • посада – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат юридичних наук

Мартинова Лілія Володимирівна

Мартинова Лілія Володимирівна

 • посада – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат економічних наук

Воронько Ольга Ігорівна

Воронько Ольга Ігорівна

 • посада – старший викладач (за сумісництвом)

Удовенко Артем Сергійович

Удовенко Артем Сергійович

 • посада – старший викладач

Наукова робота

Провідною ціллю кафедри господарського права є активізація наукової діяльності кафедри та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для галузей юриспруденції та економіки і виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження інноваційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань розвитку національної економіки.

Колектив кафедри господарського права намагається працювати над підвищенням свого професійного рівня, що є одним із центральних елементів стратегії і тактики удосконалення організації і змісту освіти, усунення економічних і структурних диспропорцій в рівнях освітньої та професійної підготовки.

Викладачі кафедри господарського права підвищують свою ділову кваліфікацію шляхом роботи над науковими працями, участі у наукових конференціях, кафедральних та міжкафедральних наукових семінарах.

Наукові статті викладачів кафедри публікуються на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових видань. Тематика публікацій зосереджена на найбільш актуальних питаннях сучасного розвитку юридичної науки.

З 2014 року кафедра господарського права працює над кафедральною науковою тематикою «Особливості правового забезпечення реалізації державно-приватного партнерства».

На кафедрі виконано дослідження за держбюджетними науково-дослідними темами: «Вдосконалення господарського законодавства України», «Аналітико-правові засади протидії тіньовій економіці та неефективному господарюванню», «Проблеми правового впливу на господарські відносини та господарську діяльність».

Кафедра господарського права підтримує тісні зв’язки з колегами, ВНЗ та кафедрами юридичних факультетів, дослідними інститутами України, Республіки Білорусь, Республіки Латвії та Республіки Молдови.

2009 року по теперішній час кафедрою укладено з суб’єктами підприємницької діяльності та виконано п’ять господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт за номерами Ю-01-09, Ю-1-10, Ю-2-10, Ю-1-12, Ю-2-12. «Методика організації правової роботи на підприємстві» (державний реєстраційний номер 01090009030); «Правові  методи мінімізації економічних ризиків підприємців при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000043); «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000044); «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (державний реєстраційний номер 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (державний реєстраційний номер  0112U002895).

На кафедрі господарського права здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право».

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ

Завідувач кафедри д.і.н., професор Михайлюк Віталій Павлович

Контакти: тел. +380505435794, е-mail: vitalii.mykhailiuk@pravo-snu.lg.ua

Наше розташування

ауд. № 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/337096363048957/

Вступне слово про кафедру

Кафедра є випускаючою та веде підготовку за першим (бакалавр) і другим (магістр) рівнями вищої освіти на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія», а також за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Загальна інформація про кафедру

Історія в житті кожної людини відіграє важливу роль. Вона розкриває різноманітні діяння видатних постатей і навчає людей одні вчинки схвалювати і ставити собі за зразок, а інші – уникати. Людина – це творець історії, котра, використовуючи досвід минулого, впливає на сучасність і на майбутнє.

Кафедрою викладається біля 50 дисциплін загального історичного та спеціалізованого профілю з урахуванням специфіки науково-дослідної роботи, що забезпечує комплексну фахову підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії, які отримують системне розуміння історичного процесу; розуміти значущість історичних знань про науку та техніку в загальносвітовому процесі; проявляти розуміння важливості знань базової основи тих чи інших історичних подій, до яких приводила низка взаємопов’язаних факторів тощо.

Історія кафедри

Кафедра як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України існує з 2003 року, є випускаючою за спеціальністю 032 «Історія та археологія». При Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля функціонує аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія». Починаючи з 2004 року, на базі кафедри всесвітньої історії та історії України функціонує спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України». Наказом МОН України від 16.05.2016 №515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» термін функціонування ради продовжений до травня 2018 року.

Інформація про очільника кафедри

Кафедру очолює академік ВГО «Академія наук вищої освіти України»,

доктор історичних наук, професор Михайлюк Віталій Павлович

Контакти: тел. +380505435794, е-mail: vitalii.mykhailiuk@pravo-snu.lg.ua

Працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 16.11.2002 р. по теперішній час. Під керівництвом д.і.н., проф. Михайлюка В.П. підготовлено та захищено більше 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук..

Він є відповідальним за випуск та членом редколегії фахового наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Історія»; членом редколегії фахового наукового журналу «Гілея»; членом редколегії фахового збірника наукових праць «Історія науки і техніки».

Загалом, за період науково-педагогічної діяльності Михайлюком В.П. опубліковано понад 200 наукових праць, серед них 7 навчальних посібників з грифом МОН та 15 індивідуальних та колективних монографії.

Професор Михайлюк В.П. активно провадить наукову діяльність щодо дослідження питань виникнення конфліктів у контексті історії України.

Загальний педагогічний стаж Михайлюка В.П. складає 35 років.

Нагороджений Почесними грамотами МОН України у 2015 та 2016 рр., Листом подяки Луганської обласної державної адміністрації (2017р.)

Викладачі кафедри

Михайлюк Віталій Павлович

Михайлюк Віталій Павлович

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор історичних наук
 • стаж роботи –  35
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – виникнення конфліктів у контексті історії України
 • публікації (загальна кількість) – 200
 • контактна інформація – тел. +380505435794, е-mail: vitalii.mykhailiuk@pravo-snu.lg.ua

Бровендер Юрій Михайлович

Бровендер Юрій Михайлович

 • посада – професор
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор історичних наук

Сапицька Олена Михайлівна

Сапицька Олена Михайлівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Сафонова Наталія Михайлівна

Сафонова Наталія Михайлівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Фомін Андрій Володимирович

Фомін Андрій Володимирович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Михайлюк В.В

Михайлюк Владислав Віталійович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –   кандидат історичних наук

Золотар Степан Андрійович

Золотар Степан Андрійович

 • посада – старший лаборант

 

Аносова Валерія Сергіївна

 • посада – лаборант

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Проф. Михайлюк В.П. досліджує питання виникнення та розвитку конфліктів на території України; історіографію всесвітньої історії та історії України.

Проф. Бровендер Ю.М. є відомим археологом Луганщини, дослідником Східної України. За сумісництвом він є завідувачем Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України.

Доц. Сапицька О.М. розроблює питання загальної методології та системного підходу до історичного пізнання; світової історії військової справи; історії первісності та стародавнього світу; доби Античності та середньовіччя тощо. Вона є

член Колегії та член Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області. Член Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 р. Постійно співпрацює з МАНУ та ЛОІППО, шкільними закладами Луганської області. З 2015 р. – голова журі обласних олімпіад з історії.

Доц. Фомін А.В. проводить дослідження з історії України.

Доц. Сафонова Н.М. аналізує проблеми дипломатичних та міжнародних відносин, досліджує параметри критичної історії держави.

Старший викладач, докторант кафедри Михайлюк В.В. займається розробкою питань соціального забезпечення різних категорій населення України у роки СРСР; досліджує історію інакомислення.

Щорічно кафедра проводить наукову конференцію “Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки”. Метою конференції є ознайомлення та дискусійне обговорення наукових доробків вітчизняними та зарубіжними вченими з актуальних питань історії, які викладаються учасниками конференції; вироблення рекомендацій з впровадження наукових здобутків у навчальний процес та виховну роботу зі студентами.

Підрозділи кафедри

 • Спільний відділ історії техніки ЦДНТП ім. Г.Доброва НАН України та СНУ ім. В.Даля МОН України при кафедрі всесвітньої історії та історії України.
 • Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України.
 • Студентський гурток та проблемна група кафедри всесвітньої історії та історії України.