Перелік журналів, включених до Переліків видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних і історичних, економічних, фізико-математичних наук відповідно.

1. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (журнал категорії Б”)

Головний редактор д.т.н., проф. Поркуян Ольга Вікторівна

Випуск здійснюється за серіями:
– технічні науки. Відповідальний за випуск: Кудрявцев Сергій Олександрович, е-mail: sergeykudryavtsevsnu@gmail.com, тел. 0995180315;
економічні науки. Відповідальний за випуск: Галгаш Руслан Анатольович, е-mail: galgash@gmail.com, тел. 0509133684;
історичні науки. Відповідальний за випуск: Михайлюк Віталій Павлович. тел. 0505435794.

Перейти на сайт журналу

2. Науковий збірник “Управління проектами та розвиток виробництва”

Головний редактор та відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Рач Валентин Анатольович, тел. 0956817914.

Перейти на сайт збірника

3. Науковий збірник: “Духовність особистості: методологія, теорія і практика”

Головний редактор: д.ф.н., проф. Шевченко Галина Павлівна, е-mail: shevchencko.gala@gmail.com; тел. 0506088596.

Відповідальний за випуск: Рашидова Светлана Станіславовна, е-mail: svetlana101068@gmail.com; тел. 066-66-90-726.

Перейти на сайт збірника

4. Науковий збірник: “Актуальні проблеми права: теорія і практика” 

Головний редактор та відповідальний за випуск: Капліна Галина Анатоліївна, тел. 0950527278.

Перейти на сайт збірника

5. Науковий збірник “Теоретичні та прикладні проблеми психології”

Головний редактор: д.п.н., проф. Завацька Наталія Євгенівна, тел. 0667232528, е-mail: n.e.zavadska@gmail.com.

Відповідальний за випуск: д.п.н., проф. Тоба Маріанна Василівна, тел. 0667302809, е-mail: dana.toba@hotmail.com.

Перейти на сайт збірника

6. Науковий збірник “Часопис економічних реформ

Головний редактор та відповідальний за випуск: Калінеску Т.В., тел. 0504768732.

Перейти на сайт збірника

7. Наукові вісті Далівського університету (електронне видання) 

Головний редактор та відповідальний за випуск: Зеленко Олександр Віталійович, тел. 0509153452, е-mail: snuonti@gmail.com.

Перейти на сайт збірника