Спеціальності:

Аграрний факультет

 в. о. декана

Мартинець Лілія Асхатівна


Деканат

Тел.: +380 66 195 87 47

Email.: agro@snu.edu.ua

Електронна пошта спеціальностей:

101«Екологія»spec101@snu.edu.ua
181«Харчові технології»spec181@snu.edu.ua
192«Будівництво та цивільна інженерія»spec192@snu.edu.ua
193«Геодезія та землеустрій»spec193@snu.edu.ua
201«Агрономія»spec201@snu.edu.ua
204«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»spec204@snu.edu.ua
208«Агроінженерія»spec208@snu.edu.ua
211«Ветеринарна медицина»spec211@snu.edu.ua

тел.: +38 (066) 195 87 47

Адреса: проспект Гагаріна, 72, місто Дніпро, Дніпропетровська область

ПАРХОМЕНКО Людмила Іванівнав.о. завідувача кафедри l.parhomenko@snu.edu.ua
НАЛИВАЙКО Людмила Іванівнапрофесорl.nalivaiko@snu.edu.ua
ЛЯШЕНКО Валентина Петрівнапрофесорv.liashenko@snu.edu.ua
КРАЄВСЬКИЙ Аполлінарій Йосиповичпрофесорa.kraievskyi@snu.edu.ua
ІВЛЕВА Оксана Вікторівнадоцентo.ivleva@snu.edu.ua
ЄРМАКОВИЧ Ірина Анатоліївнадоцентi.ermakovich@snu.edu.ua
ВАСЕЦЬКА Анастасія Ігорівна, (знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по  12.02.2023)старший викладачa.vasetska@snu.edu.ua
СИДОРЕНКО Лідія Павлівна (знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по  11.02.2025)завідувач лабораторіїl.sidorenko@snu.edu.ua
ХІЛЬКО Тетяна Володимирівналаборантt.hilko@snu.edu.ua
МОГУТОВА Валентина Федорівнав.о. завідувача кафедри 
БЕРЕСТОВА Людмила Євгеніївнадоцент
СТРИЖАК Тетяна Анатоліївнадоцент
ШАХОВА Юлія Юріївнадоцент
СІЛЬЧЕНКО Катерина Петрівнастарший викладач
ЛОЙКО Юлія Сергіївна старший (Призупинено дію трудового договору з 01.05.2022 за ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» до відновлення можливості виконувати роботу у повному обсязі, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану).старший лаборант
ЛИТВИНОВА Марина Євгенівнастарший лаборант
ХАЛІН Сергій Федосійовичв.о. завідувача кафедри 
ОСИПОВА Людмила Сергіївнадоцент
ТИМЧУК Віктор Михайловичдоцент
БУБНІКОВИЧ Аліна Володимирівнастарший викладач
СКНИПА Надія Леонідівнастарший викладач
КУРИЛО Вікторія Анатоліївнастарший викладач
ОВЧАРЕНКО Олексій Анатолійовичв.о. завідувача кафедри 
ДОНЕНКО Василь Івановичпрофесор
ПЛАТКОВ Валерій Яковичпрофесор
РАЩУПКІНА Людмила Леонідівнастарший викладач
СІБІРІЧЕВА Лідія Миколаївнаасистент
МАРЧЕНКО Наталія Володимирівнастарший лаборант
ПЄРОВА Олена Сергіївна (знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по  17.04.2024)асистент
ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайовичв.о. завідувача кафедри 
КІМ Єн Дарпрофесор
МАРТИНЕЦЬ Лілія Астахівнапрофесор за сумісництвом  
ФЕСЕНКО Григорій Васильовичдоцент
ГОРБЕНКО Катерина Панасівнастарший викладач
БАКОВИЧ Лариса Вікторівнастарший викладач за сумісництвом
КУРЛОВА В’ячеслав Ігорович  асистент
КІРАЛЬГАЗІ Марія Миколаївна (знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по  14.06.2024)лаборант
ВОЛОХ Вадим Олександровичв.о. завідувача кафедри 
ЧАПЛИГІН Євген Миколайовичдоцент
НІКІТІНА Віра Вікторівнадоцент
КАРПІЦЬКИЙ Миколай Миколайовичадоцент
ЛОГВИНЕНКО Михайло Вікторович (Увільнений від роботи з 01 березня 2022 р. у зв’язку з виконанням обов’язків добровольця територіальної оборони зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку на період виконання таких обов’язків)старший викладач
КОЛІЄВА Діна Валентинівналаборант

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Адреса місцезнаходження: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, будинок 59-А

Код ЄДРПОУ 02070714

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

p/p UA 598201720313281005201000808

Шановні студенти Луганського національного аграрного університету!

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства освіти і науки України відбувається реорганізація Луганського національного аграрного університету шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Жодні права студентів під час реорганізації не будуть порушені.

Усі студенти продовжуватимуть навчання на спеціально створеному аграрному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за обраними спеціальностями, формами та місцем навчання, джерелами фінансування, стипендіальним забезпеченням та іншими соціальними пільгами та виплатами. Місце навчання залишається незмінним.

Вартість навчання для студентів контрактної форми навчання залишиться без змін. Бюджетні місця зберігаються за всіма студентами, що навчаються за рахунок держбюджету.

Уся інформація щодо реорганізації Луганського національного аграрного університету оприлюднюється на офіційному веб-сайті СНУ ім. В. Даля за посиланням https://snu.edu.ua/index.php/agrarnyj-fakultet/.

Голова Комісії з реорганізації

Ректор СНУ ім. В. Даля                                            Ольга ПОРКУЯН


Зворотній зв’язок

не обов`язково
не обов`язково