Деканат

Тел.: +380 66 047 38 62

Email.: agro@snu.edu.ua


Електронна пошта спеціальностей:

101«Екологія»spec101@snu.edu.ua
181«Харчові технології»spec181@snu.edu.ua
193«Геодезія та землеустрій»spec193@snu.edu.ua
201«Агрономія»spec201@snu.edu.ua
204«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»spec204@snu.edu.ua
208«Агроінженерія»spec208@snu.edu.ua
211«Ветеринарна медицина»spec211@snu.edu.ua

тел.: +38 (066) 195 87 47

Адреса: вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, 01042, Україна

ПАРХОМЕНКО Людмила Іванівназавідувач кафедри l.parhomenko@snu.edu.ua
НАЛИВАЙКО Людмила Іванівнапрофесорl.nalivaiko@snu.edu.ua
ІВЛЕВА Оксана Вікторівнадоцентo.ivleva@snu.edu.ua
ЄРМАКОВИЧ Ірина Анатоліївнадоцентi.ermakovich@snu.edu.ua
НІКІТІНА Віра Вікторівнадоцентv.nikitina@snu.edu.ua
КАРПІЦЬКИЙ Миколай Миколайовичдоцентm.karpickii@snu.edu.ua
ЯБЛОНСЬКА Оксана Валентинівнавикладачyablonska@snu.edu.ua
ЧЕРНИШЕНКО Ганна Олександрівнавикладачchernyshenko@snu.edu.ua
ХІЛЬКО Тетяна Володимирівналаборантt.hilko@snu.edu.ua

МОГУТОВА Валентина Федорівназавідувач кафедри v.mohutova@snu.edu.ua
БЕРЕСТОВА Людмила Євгеніївнадоцентl.berestova@snu.edu.ua
СТРИЖАК Тетяна Анатоліївнадоцентt.strizhak@snu.edu.ua
ШАХОВА Юлія Юріївнадоцентyu.shahova@snu.edu.ua
СІЛЬЧЕНКО Катерина Петрівнастарший викладачk.silchenko@snu.edu.ua
ГОРБЕНКО Катерина Панасівнастарший лаборантk.horbenko@snu.edu.ua
МІНАКОВА Вікторія Олександрівнастарший лаборантv.minakova@snu.edu.ua
МАРЧЕНКО Наталія Володимирівнастарший лаборантn.marchenko@snu.edu.ua
БАКОВИЧ Лариса Вікторівнастарший лаборантl.bakovich@snu.edu.ua

ХАЛІН Сергій Федосійовичзавідувач кафедри s.halin@snu.edu.ua
ОСИПОВА Людмила Сергіївнадоцентl.osipova@snu.edu.ua
ТИМЧУК Віктор Михайловичдоцентv.timchuk@snu.edu.ua
СТЕПАНЕНКО Тетяна Олександрівнадоцентstepanenko@snu.edu.ua
БУБНІКОВИЧ Аліна Володимирівнастарший викладачa.bubnikovich@snu.edu.ua
КУРИЛО Вікторія Анатоліївнастарший викладачv.kurilo@snu.edu.ua
КОЛЯДА Валерій Петровичвикладачkolyada@snu.edu.ua
КРИВИЦЬКА Іветта Анатоліївнавикладачkryvytska@snu.edu.ua

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайовичзавідувач кафедри a.poliakov@snu.edu.ua
КІМ Єн Дарпрофесорe.kim@snu.edu.ua
ФЕСЕНКО Григорій Васильовичдоцентh.fesenko@snu.edu.ua
КУРЛОВ В’ячеслав Ігорович  асистентv.kurlov@snu.edu.ua
ВОЛОХ Вадим Олександровичдоцент v.voloh@snu.edu.ua
ЧАПЛИГІН Євген Миколайовичдоцент e.chaplihin@snu.edu.ua
ОВЧАРЕНКО Олексій Анатолійовичдоцент o.ovcharenko@snu.edu.ua
ПЛАТКОВ Валерій Яковичпрофесорv.platkov@snu.edu.ua
КОЛІЄВА Діна Валентинівналаборантd.kolieva@snu.edu.ua

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Адреса місцезнаходження: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, будинок 59-А

Код ЄДРПОУ 02070714

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

p/p UA 598201720313281005201000808

Шановні студенти Луганського національного аграрного університету!

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства освіти і науки України відбувається реорганізація Луганського національного аграрного університету шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Жодні права студентів під час реорганізації не будуть порушені.

Усі студенти продовжуватимуть навчання на спеціально створеному аграрному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за обраними спеціальностями, формами та місцем навчання, джерелами фінансування, стипендіальним забезпеченням та іншими соціальними пільгами та виплатами. Місце навчання залишається незмінним.

Вартість навчання для студентів контрактної форми навчання залишиться без змін. Бюджетні місця зберігаються за всіма студентами, що навчаються за рахунок держбюджету.

Уся інформація щодо реорганізації Луганського національного аграрного університету оприлюднюється на офіційному веб-сайті СНУ ім. В. Даля за посиланням https://snu.edu.ua/index.php/agrarnyj-fakultet/.

Голова Комісії з реорганізації

Ректор СНУ ім. В. Даля                                            Ольга ПОРКУЯН


Зворотній зв’язок

не обов`язково
не обов`язково