Аграрний факультет

Деканат

Тел.: +380 66 047 38 62

Email.: agro@snu.edu.ua


Електронна пошта спеціальностей:

101«Екологія»spec101@snu.edu.ua
181«Харчові технології»spec181@snu.edu.ua
192«Будівництво та цивільна інженерія»spec192@snu.edu.ua
193«Геодезія та землеустрій»spec193@snu.edu.ua
201«Агрономія»spec201@snu.edu.ua
204«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»spec204@snu.edu.ua
208«Агроінженерія»spec208@snu.edu.ua
211«Ветеринарна медицина»spec211@snu.edu.ua

тел.: +38 (066) 195 87 47

Адреса: проспект Гагаріна, 72, місто Дніпро, Дніпропетровська область

НАШ САЙТ

ПАРХОМЕНКО Людмила Іванівнав.о. завідувача кафедри l.parhomenko@snu.edu.ua
НАЛИВАЙКО Людмила Іванівнапрофесорl.nalivaiko@snu.edu.ua
ЛЯШЕНКО Валентина Петрівнапрофесорv.liashenko@snu.edu.ua
КРАЄВСЬКИЙ Аполлінарій Йосиповичпрофесорa.kraievskyi@snu.edu.ua
ІВЛЕВА Оксана Вікторівнадоцентo.ivleva@snu.edu.ua
ЄРМАКОВИЧ Ірина Анатоліївнадоцентi.ermakovich@snu.edu.ua
СИДОРЕНКО Лідія Павлівназавідувач лабораторіїl.sidorenko@snu.edu.ua
ХІЛЬКО Тетяна Володимирівналаборантt.hilko@snu.edu.ua
ЖУКОВСЬКА АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНААспірантasp-211-22-432@snu.edu.ua
ЛОБАНОВ ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧАспірантh.lobanov@snu.edu.ua
ТОЛСТЕНКО ЕЛЕОНОРА АНДРІЇВНААспірантasp-211-22-433@snu.edu.ua

НАШ САЙТ

МОГУТОВА Валентина Федорівнав.о. завідувача кафедри 
БЕРЕСТОВА Людмила Євгеніївнадоцент
СТРИЖАК Тетяна Анатоліївнадоцент
ШАХОВА Юлія Юріївнадоцент
СІЛЬЧЕНКО Катерина Петрівнастарший викладач
ЛИТВИНОВА Марина Євгенівнастарший лаборант

НАШ САЙТ

ХАЛІН Сергій Федосійовичв.о. завідувача кафедри 
ОСИПОВА Людмила Сергіївнадоцент
ТИМЧУК Віктор Михайловичдоцент
БУБНІКОВИЧ Аліна Володимирівнастарший викладач
СКНИПА Надія Леонідівнастарший викладач
КУРИЛО Вікторія Анатоліївнастарший викладач

НАШ САЙТ

ОВЧАРЕНКО Олексій Анатолійовичв.о. завідувача кафедри 
ДОНЕНКО Василь Івановичпрофесор
ПЛАТКОВ Валерій Яковичпрофесор
РАЩУПКІНА Людмила Леонідівнастарший викладач
СТЕПАНЕНКО Тетяна Олександрівнадоцент
МАРЧЕНКО Наталія Володимирівнастарший лаборант
ПЄРОВА Олена СергіївнаасистентНАШ САЙТ

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайовичв.о. завідувача кафедри 
КІМ Єн Дарпрофесор
МАРТИНЕЦЬ Лілія Асхатівнапрофесор
ФЕСЕНКО Григорій Васильовичдоцент
ГОРБЕНКО Катерина Панасівнастарший викладач
БАКОВИЧ Лариса Вікторівнастарший викладач
КУРЛОВ В’ячеслав Ігорович  асистент
КІРАЛЬГАЗІ Марія Миколаївна лаборант

НАШ САЙТ

ВОЛОХ Вадим Олександровичв.о. завідувача кафедри 
ЧАПЛИГІН Євген Миколайовичдоцент
НІКІТІНА Віра Вікторівнадоцент
КАРПІЦЬКИЙ Миколай Миколайовичдоцент
КОЛІЄВА Діна Валентинівналаборант

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Адреса місцезнаходження: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, будинок 59-А

Код ЄДРПОУ 02070714

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

p/p UA 598201720313281005201000808

Шановні студенти Луганського національного аграрного університету!

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства освіти і науки України відбувається реорганізація Луганського національного аграрного університету шляхом приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Жодні права студентів під час реорганізації не будуть порушені.

Усі студенти продовжуватимуть навчання на спеціально створеному аграрному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за обраними спеціальностями, формами та місцем навчання, джерелами фінансування, стипендіальним забезпеченням та іншими соціальними пільгами та виплатами. Місце навчання залишається незмінним.

Вартість навчання для студентів контрактної форми навчання залишиться без змін. Бюджетні місця зберігаються за всіма студентами, що навчаються за рахунок держбюджету.

Уся інформація щодо реорганізації Луганського національного аграрного університету оприлюднюється на офіційному веб-сайті СНУ ім. В. Даля за посиланням https://snu.edu.ua/index.php/agrarnyj-fakultet/.

Голова Комісії з реорганізації

Ректор СНУ ім. В. Даля                                            Ольга ПОРКУЯН


Зворотній зв’язок

не обов`язково
не обов`язково