Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
 • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та / або квотою-1, квотою-2;
 • переведення на вакантні місця державного замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на фіксовану конкурсну пропозицію.

Для реалізації права скористатися спеціальними умовами вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують його право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля.

Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: Особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі – Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року (пункт 10 частини другої статті 7).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення інваліда війни;
 2. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  або
  копію довідки медико-соціальної експертизи з висновком про зв’язок інвалідності з подіями Революції Гідності.

Підкатегорія: Особи, які визнані особами інвалідністю внаслідок війни (пункти 11 -14 частини другої статті 7).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення інваліда війни;
 2. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  або
  копію довідки медико-соціальної експертизи.

Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди.

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: Особи з інвалідністю – 1 категорія.

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. свідоцтво про народження;
 2. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою
  або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)
 3. посвідчення категорії 1 серії А синього кольору «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році»
  або
  посвідчення категорія 1 серії Б синього кольору «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»
  або
  посвідчення категорія 1 серії Я синього кольору «Потерпілий від радіаційного опромінення»
  або
  посвідчення категорії 1 серії Я синього кольору «Учасник ліквідації ядерних аварій» (категорія 1).

Підкатегорія: Особи з інвалідністю – 2 категорія.

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. свідоцтво про народження;
 2. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів);
 3. посвідчення категорії 2 серії А синього кольору «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році» без штампу «Перереєстровано»
  або
  посвідчення категорія 2 серії Б сірого кольору «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»
  або
  посвідчення категорія 1 серії Я сірого кольору «Потерпілий від радіаційного опромінення»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору «Учасник ліквідації
  ядерних аварій».

Підкатегорія: Діти з інвалідністю до 18 років – у зв’язку з Чорнобильською катастрофою.

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення жовтого кольору, серія Д «Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи»
  та
  вкладка до посвідчення дитини з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи;
 2. свідоцтво про народження;
 3. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Підкатегорія: Діти віком до 18 років, в яких померли батьки, віднесені до 1 або 2 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; діти віком до 18 років, у яких померли батьки з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення жовтого кольору, серія Д «Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи»;
 2. свідоцтво про народження;
 3. посвідчення категорії 1 або 2 або 3 «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19___ році»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Б сірого кольору «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Я сірого кольору «Потерпілий від радіаційного опромінення»
  або
  посвідчення категорії 2 серії А синього кольору «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19___ році» без штампу «Перереєстровано»
  або
  посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору “Учасник ліквідації ядерних аварій»;
 4. свідоцтво про смерть одного (обох) батьків;
 5. довідка (додаток № 2), затверджена Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженим Постановою;
 6. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Підкатегорія: Діти віком до 18 років потерпілих від Чорнобильської катастрофи (віднесених до категорії 1).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. свідоцтво про народження;
 2. документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів);
 3. посвідчення І категорії «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19___ році».

Особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Документи які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою:

 1. посвідчення по інвалідності;
 2. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  або
  копія довідки медико-соціальної експертизи;
 3. рекомендація органів охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень в 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі (квота-1).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. Вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Документи які підтверджують право вступника на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди:

 1. посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності» (Постанова КМУ від 28 лютого 2018 року № 119)
  або
  посвідчення учасника бойових дій (відповідно до Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 632).

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень в 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі (квота-1).

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. Вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Документи які підтверджують право вступника на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди:

 1. медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти;
 2. витяг з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, у якому зазначено причину відмови.

Підкатегорія: особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей.

Документи які підтверджують право вступника на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди:

 1. медичний висновок, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту;
 2. відповідне підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення.

Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Мають право на проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений СНУ ім. В. Даля мінімальний рівень в 100 балів допускаються до участі в конкурсному відборі (квота-2).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту в межах квоти-2 на місця державного (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: особи, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Підкатегорія: особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Спеціальні умови вступу

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Мають право на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Підкатегорія: Дитина-сирота, в якої померли або загинули батьки.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження
  або
  паспорт;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з позбавленням батьків батьківських прав.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням батьків померлими.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі чи перебуванням їх під вартою на час слідства.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з розшуком батьків органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки; батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підкатегорія: Особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Документи які підтверджують право вступника на участь у конкурсному відборі в межах квоти-1:

 1. свідоцтво про народження;
 2. копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.