Громадська організація «Фундація «Простір»

Загальні відомості

Громадська організація «Фундація «Простір» була створена 27 травня 2015 року студентами, співробітниками та випускниками Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля як неприбуткова, неполітична організація, яка об’єднує науковців та громадян, що цікавляться науковими та освітніми проектами.  ГО «Фундація «Простір» створена громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. ГО «Фундація «Простір» поширює свою діяльність на території східних областей України, допомагає реалізувати свої права громадянам, що перемістилися з тимчасово окупованої території України.

ГО «Фундація «Простір» співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами, науковими організаціями та фондами, організаціями і рухами, діяльність яких не суперечить Конституції України та чинному законодавству, на засадах рівноправного партнерства, задля досягнення співпадаючих цілей заключає угоди, веде взаємовигідне співробітництво. У разі необхідності входить у спілки громадських організацій у порядку встановленому чинним законодавством. ГО «Фундація «Простір» співпрацює з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності.

Мета діяльності ГО «Фундація «Простір»

Поліпшення якості життя мешканців регіону через соціальне партнерство, розвиток лідерства в громадах, популяризацію сталого розвитку, як способу життя та всебічну підтримку інновацій

Основні напрями діяльності ГО «Фундація «Простір»

Громадська організація «Фундація «Простір»
 • Створення умов для реалізації молоддю свого потенціалу, здібностей і талантів, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • підвищення впевненості та згуртованості молодіжних спільнот Луганської області, підвищення спроможності місцевих молодіжних ініціатив та громадського суспільства;
 • сприяння формуванню особистості шляхом розвитку молодіжних ініціатив, правового та екологічного виховання;
 • допомога в оформленні молодіжних проектів та організаційний розвиток молодіжних ініціатив;
 • розвиток інноваційних методів освіти в Луганській області, сприяння поширенню інноваційних форм освіти (відкрита освіта, дистанційна освіта тощо);
 • сприяння підвищенню соціального статусу жінки в країні, подоланню дискримінації жінок, вихованню жінок – державних та громадських лідерів, сприяння духовному розвитку жіночого соціуму, гендерній рівності;
 • сприяння підвищенню суспільної активності серед населення, активізація участі громади у процесах, пов’язаних із розвитком міста та регіону;
 • участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей, сприяння самореалізації, сприяння всебічному розвитку громади;
 • пропагування та сприяння втіленню принципів сталого розвитку суспільства в країні та регіоні, пропагування відповідального споживання;
 • взаємодія з органами місцевої та центральної влади у питаннях енергозбереження, екології, створення безбар’єрного середовища як необхідної умови життя та сталого розвитку;
 • надання експертної, організаційної допомоги та співпраця з усіма зацікавленими організаціями та установами в галузі урбаністичних та соціальних проектів, які направлені на створення доброзичливого міського середовища;
 • сприяння забезпеченню прав меншин, осіб із особливими фізичними потребами тощо;
 • поліпшення якості життя мешканців регіону через соціальне партнерство, залучення громадян до благоустрою, модернізації та розвитку території громади;
 • популяризація в громаді культури енергозбереження, усвідомлення можливості та простоти участі кожної людини в енергозбереженні;
 • сприяння згуртованості та командній роботі на досягнення суспільно значущих та особистих результатів.