Print

Аспірантура, докторантура

Контактна інформація:
Адреса: вул. Донецька, 43, кімн. 312 ЛК
м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Тел.: + 380 50 (949-49-77)
E-mail: aspirant-snu@i.ua

Завідувач аспірантури і докторантури
Любимова-Зінченко Ольга Валентинівна

Загальні положення

Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва (очна) і без відриву від виробництва (заочна), а докторантура – тільки з відривом від виробництва (тобто очна).

Додаток 14. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософіїПАМ’ЯТКА АСПІРАНТОВІ

Положення про аспірантуру і докторантуру

Документи

Трудові книжки аспірантів зберігаються у відділі аспірантури весь термін навчання. Копія трудової книжки у разі потреби видається за поданою заявою. Для оформлення посвідчення, яке засвідчує особу аспіранта, необхідно подати у відділ аспірантури фотокартку розміром 2х3 см.

Бланк индивідуального плану роботи аспіранта

Соціальна підтримка

Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання необхідно подати у відділ аспірантури трудову книжку, довідку про середньомісячну заробітну плату за останнім основним місцем праці, яку підписали керівник установи та головний бухгалтер і завірили гербовою печаткою. У відділ стипендій бухгалтерії університету, потрібно подати довідку про ідентифікаційний код. Стипендія аспірантам встановлюється з дня зарахування на навчання, але не раніше наступного дня після звільнення з основного місця роботи.

Канікули для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва встановлюється з 1 липня до 31 серпня. Аспіранти-заочники, які успішно виконують план роботи, мають право на щорічну додаткову оплачувану відпустку за місцем роботи, а також щотижня на один вільний від роботи день з оплатою 50% від заробітної плати. Довідки щодо надання відпустки та вільного робочого дня за заявою аспіранта оформляються у відділі аспірантури.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ СНУ ІМ. В. ДАЛЯ

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями СНУ ім. В. Даля

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 5 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 6 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ТипПричіплений файл
pdf011 Науки про освіту
pdf032 Історія та археологія
pdf033 Філософія
pdf034 Культурологія
pdf051 Економіка
pdf052 Політологія
pdf053 Психологія
pdf054 Соціологія
pdf073 Менеджмент
pdf081 Право
pdf102 Хімія
pdf122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
pdf125 Кібербезпека
pdf131 Прикладна механіка
pdf151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
pdf152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
pdf161 Хімічні технології та інженерія
pdf273 Залізничний транспорт
pdf275 Транспортні технології (за видами)

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Програми вступних іспитів