Print

Інтелектуальна власність

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є одним із лідерів з винахідницької діяльності в Україні. В університеті надається важливе значення захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Наразі університет має 175 патентів CША, Німеччини, Франції, Канади, Китаю та інших країн, а також понад 2000 патентів України.

Вагомий внесок у винахідницьку діяльність внесли такі вчені-винахідники: докт. техн. наук Голубенко О.Л., докт. техн. наук Смирний М. Ф., докт. техн. наук Осенін Ю.І., докт. техн. наук Горбунов М.І., канд. техн. наук Могила В.І., докт. техн. наук Носко П.Л.

На Всеукраїнському конкурсі «Винахід року-2014» у наступних номінаціях стали переможцями винахідники:

  • “Кращий винахід року у галузі нових речовин і матеріалів” (2014) – “Спосіб одержання похідних піримідо[4,3-b] [1,3,5] селенадіазину” (патент на винахід № 100738): Кривоколиско Сергій Геннадійович, Фролов Костянтин Олександрович;
  • “Кращий винахід року у Луганській області” (2014) – “Композиція для отримання пінопласту” (патент на корисну модель № 62919): Мілоцький Вадим Вадимович, Мілоцький Роман Вадимович

 

 

 

З питань консультацій про набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності звертайтесь

Інформаційно-аналітичний відділ, група інформаційного та патентного забезпечення – пров. фахівець Сурікова Ніна Миколаївна

 

Зразки документів, необхідних для отримання охоронних документів: