Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є одним із лідерів з винахідницької діяльності в Україні. Винахідницька діяльність має гарні традиції в університеті, початок яких покладено  ще в 70-ті роки минулого століття.

Наразі університет має 175 патентів CША, Німеччини, Франції, Канади, Китаю та інших країн, а також понад 2300 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Вагомий внесок у винахідницьку діяльність внесли:  Заслужений діяч науки і техніки України проф. Голубенко О.Л., Заслужені винахідники України   докт. техн. наук Горбунов М.І. та  канд. техн. наук Могила В.І.,  докт. техн. наук Смирний М. Ф. , докт. техн. наук  Брагін Б.Ф. та інші науковці.

За даними Укрпатенту 2021р. університет входить у десятку навчальних закладів, підпорядкованих МОН України, з найвищою винахідницькою діяльністю.

Університет приймав участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» та здобував перемоги у різних номінаціях, як Всеукраїнського рівня, так і регіонального.  


2014 рік

  • У номінації “Кращий винахід року у галузі нових речовин і матеріалів” перемогу отримав “Спосіб одержання похідних піримідо[4,3-b] [1,3,5] селенадіазину” (патент на винахід № 100738); автори: Кривоколиско С.Г., Фролов К.О.;
  • У номінації “Кращий винахід року у Луганській області” перемогу отримав “Композиція для отримання пінопласту” (патент на корисну модель № 62919); автори: Мілоцький В.В., Мілоцький Р.В.

2015 рік

  • У номінації “Кращий винахід року у Луганській області” перемогу отримав “Спосіб гальмування локомотива та система його здійснення” (патент на корисну модель № 109064); автори: Горбунов М.І, Кравченко К.О., Просвірова О.В., Слюсарєва Л.О.

2016 рік

  •  У номінації “Кращий винахід року у Луганській області” перемогу отримав “Спосіб керування процесом нейтралізації азотної кислоти у виробництві аміачної селітри” (патент на корисну модель № 110520); автори: Стенцель Й.І, Проказа О.І, Літвінов К.А.

2020 рік

  • Дипломант конкурсу «Винахід року 2020», патент на винахід №116287 «Колодкове гальмо», автори  Бойко Г.О., Бойко Т.В., Збітнєв П.В.

Найкращі винахідники університету за кількістю патентів України на винаходи і корисні моделі

1. Могила В.І.          

2. Ковтанець М.В.       

3. Соколов В.І.           

4. Бойко Г.О.               

5. Сергієнко О.В.      

6. Білошицький М.В.  

7. Марченко Д.М.     

8. Алтухов В.М.         

9. Поркуян О.В.      

10. Михайлов Є.В.  

 – автор 187 патентів

 – автор 120 патентів

 – автор 62 патентів

 – автор 59 патентів

 – автор 47 патентів

– автор 41 патенту

– автор 39 патентів

 – автор 33 патентів

 – автор 23 патентів

 – автор 15 патентів

ПЕРЕЛІК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ

Власник: СНУ ім. В. Даля

З питань консультацій про набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності звертайтесь Інформаційно-аналітичний відділ, група інформаційного та патентного забезпечення – пров. фахівець Сурікова Ніна Миколаївна

Зразки документів, необхідних для отримання охоронних документів: